Putkentaivutuksen VR-sovellus
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
(1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammatillinen oppilaitos: Rehtorit ja johtajat

Mika Aaltonen kehitysvastaava  at Taitotalo (AEL-Amiedu Oy)


Heiskanen Lassi , kehitysvastaava
Taitotalo

Jumpponen Mika , kouluttaja (talotekniikka)
Taitotalo

Kurko Pekka , opetusalapäällikkö
Koulutuskeskus Salpaus

Martikainen Antti , CEO, peli/sovelluskehittäjä
Virtual Dawn

Saarinen Pauliina , koulutusasiantuntija (talotekniikka)
Taitotalo

Taitotalo ja Salpaus kehittivät yhdessä Suomen ensimmäisen VR-oppimisympäristön putkiasentajaopiskelijoille. Peli opettaa hahmottamaan putkentaivutuksen perusteet.


Ongelmana ja haasteena olivat putkikoulutuksessa käytettävän roskiin menevän kupariputken määrä ja sen hinnan nousu. Kupariputken määrää lähdettiin säästämään vaiheistamalla harjoittelu hankittavaan uuteen VR-sovellukseen ja sen jälkeen tapahtuvaan oikean putken kääntöön. VR-sovelluksen tarkoituksena on tuoda esiin työssä tarvittava teoria, laitteet ja käytännön harjoittelu. 


Kun virtuaalista oppimisympäristöä käytetään ennen työsaliopetusta, alkuharjoituksissa syntyvä kupariputken hävikki vältetään. Virtuaalinen putkentaivutuspeli on hauska ja täysin uusi tapa oppia putkentaivutusta. Peliprojekti syntyi, kun Taitotalon talotekniikan kouluttajat pohtivat nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja niiden käyttöönottoa.


– VR-peli vastaa työelämän tarpeisiin. Putkiasentajan ammattitaitoon kuuluu osata taivuttaa putkea, jotta valmiita osia ei aina tarvitse ostaa. Tämä tuo säästöä yritykselle, sanoo vuoden Taitotalossa putkiasentajia kouluttanut Mika Jumpponen.


Jotta ammatillinen koulutus vastaa elinkeinoelämän tarpeita, sen on oltava ajanhermolla. Mikan mukaan ammatillisen opetuksen pitää olla tulevaisuuslähtöistä. Virtuaalinen oppimisympäristö ei korvaa kädentaitoja tai työsaliopetusta, mutta se on kestävää kehitystä.


– Peli laskee säästetyn putken määrän ja hiilijalanjäljen, Mika sanoo.


Esityksen aikana kaikki kehityksessä mukana olleet kertovat omia kokemuksiaan yhteiskehityksestä. Esitys pidetään workshop-muotoisena, jolloin osallistujat pääsevät myös näkemään ja kokeilemaan miltä putkentaivutus VR-maailmassa tuntuu. Sovellukseen kerätään kehitysideoita ja sen seuraavan vaiheen jatkokehityksestä kiinnostuneita.