Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Miten opetan tekoälyä oppilaille? Generation AI hankkeessa kehitetty oppimateriaali auttaa!
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Tekoäly
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Miten opetan tekoälyä oppilaille? Generation AI hankkeessa kehitetty oppimateriaali auttaa!
Laru Jari KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto


Laru Jari , KT, yliopistonlehtori
Oulun Yliopisto

Generation AI hankkeen yhtenä tavoitteena on saada oppilaat ja opettajat ymmärtämään tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyviä turvallisuuskysymyksiä, teknologioita ja malleja kokeilun ja keksimisen kautta.

Olemme ensimmäisen hankevuoden aikana kehittäneet pedagogisia puitteita tekoäly- ja turvallisuuskasvatuksen toteuttamiseksi esi- ja perusopetuksen kontekstissa. Olemme kehittäneet oppimateriaaleja, työkaluja ja menetelmiä yhdessä Helsingin, Joensuun ja Oulun kaupungin kokeilukoulujen oppilaiden ja opettajien kanssa.

Tässä posterissa esittelemme ensimmäisen koneoppimisen opettamiseen soveltuvan materiaali- ja sovelluskokonaisuuden, joka sopii jokaisen suomalaisen opettajan käyttöön.