Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Vaikuttava pedagoginen media
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Tolonen Tomi Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Laurea - ammattikorkeakoulu


Takanen Juha , Mediatuottaja
Laurea - ammattikorkeakoulu

Mitä yhteistä on TV-ohjelmilla ja opetussisällöillä? Tympivätkö opiskelijoita tunnin pakotetut luentovideot? Jäävätkö käsitteet ja selitteet epäselväksi ja jumiin pikselimössöön ja ponnettomaan tyyliin? Miten luodaan laadukasta vaikuttavaa pedagogista mediaa matalalla kynnyksellä TV:stä tuttujen tehokeinojen avulla?  


Tässä esityksessä kokenut digipedagogi ja tunnetaidoilla ryyditetty TV- ammattilainen lyöttäytyvät yhteen. Tarjoamme esimerkkejä ja konkreettisia toimenpiteitä siihen kuinka vaikuttavalla pedagogisella medialla saadaan aikaan hyviä oppimistuloksia sekä kiinnitetään opiskelijoiden huomio olennaiseen silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Esittelemme erilaisia vaikuttavan pedagogisen median tuottamisen yhteiskehittämisen malleja korkeakoulujen näkökulmasta. Käymme läpi esityksessämme myös pedagogisen käsikirjoittamisen prosessin ja sen kuinka vaikuttavan pedagogisen median suunnittelu ja tuottaminen ovat olennainen osa kyseistä prosessia. Pohdimme myös sitä, kuinka tarinallistaminen (sekä tarinallistaminen tekoälyn avulla) voisi luoda lisää vaikuttavuutta mediaan, jota hyödynnetään korkeakoulun opintojaksoilla.  


Nostamme esityksessä myös esiin tunteiden roolin oppimisessa, tarinankerronnassa sekä median kuluttamisessa ja linkitämme tämän vaikuttavan pedagogisen median suunnittelu- ja toteutusprosesseihin. 


Rakennamme esityksemme konkreettien esimerkkien ympärille ja jaamme kokemuksiamme vaikuttavan pedagogisen median suunnittelussa ja tuottamisessa pedagogin sekä mediatuottajan näkökulmista. Esityksessä esittelemämme esimerkit vaihtelevat nopeasti tuoteuista lyhyistä mediatuotteista aina pitkiin dokumentteihin asti. Itse esitys toimii myös konkreettina esimerkkinä tarinallistamisen keinoista, joilla tavoittelemme sitä, että läsnäolijoiden mielenkiinto ja uteliaisuus pysyvät korkealla tasolla koko esityksen ajan tarjoten näin heille myös kokemuksen pedagogisen tarinan voimasta.