Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Digi-ihana vaka ja esiopetus - digitaalinen digisuunnitelma
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Väinä Annika Digikoordinaattori  at Tampereen kaupunki


Heinänen Leevi , Digiohjaaja
Tampereen kaupunki

Huikuri Sanna , Digiohjaaja
Tampereen kaupunki

Nevala Essi , Digiohjaaja
Tampereen kaupunki

Rantanen Jani , Digiohjaaja
Tampereen kaupunki

Väinä Annika , Digikoordinaattori
Tampereen kaupunki

Pohdimme Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelman päivityksen yhteydessä, minkälainen suunnitelma vastaisi henkilöstön tarpeisiin, ollen samalla informatiivinen ja uuden pariin innostava. Päädyimme päivittämään digisuunnitelman  digitaaliseen muotoon, sillä verkkomuodon koettiin tukevan toiveita, ollen myös nykyaikaa mukaileva perinteisen tulostettavan suunnitelman sijaan. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelma perustettiin opetuskäytön WordPress-sivustolle, ja se sai nimekseen Digi-ihana vaka ja esiopetus. Sivusto löytyy osoitteesta https://opi.tampere.fi/digiihanavakajaesiopetus/.

Digisuunnitelmasta haluttiin tehdä työkalu digipedagogiikan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Sivuston pääpaino onkin digipedagogiikkaan liittyvän tiedon sekä erilaisten vinkkien ja ohjeiden välittämisessä. Sivuston tavoitteena on toimia Tampereen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön tietojen ja taitojen kartuttamisen tukena, mutta sivusto tukee myös muiden kuntien varhaiskasvattajien sekä esi- ja alkuopettajien työtä. Digi-ihana vaka ja esiopetus tavoittaa tällä hetkellä kuukausittain yli 2000 kävijää, ollen kaikille avoin muutamaa intranetiin johtavaa linkkiä lukuun ottamatta.

Posteri esittelee sivuston sisältöjä ja toimii mainoksena sivustolle löytämiseksi.