Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Opinvoimala.fi:sta lisävirtaa opiskeluun
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Erityisopettajat
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Lukion opettajat

Opinvoimala.fi:sta lisävirtaa opiskeluun
Luostarinen Aki Kehityspäällikkö  at Otavia / Nettilukio


Luostarinen Aki , Kehityspäällikkö
Otavia / Nettilukio

Wolff Saana , Hanketyöntekijä
Otavia / Nettilukio

Opiskelijoiden jaksaminen on puhuttanut viime vuosina paljon. Esimerkiksi opiskelijoiden ahdistuneisuuden kokemukset ja huoli omasta terveydentilasta ovat lisääntyneet kouluterveyskyselyiden mukaan. Lukiokoulutuksen kehittämisessä ja laatutyössä painottuvatkin tällä hetkellä esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden ja opiskelutaitojen näkökulmat sekä digitaalisten ratkaisuiden hyödyntäminen näissä. Opiskelijoille on tärkeä saada riittävästi tietoa ja konkreettisia työkaluja oman opiskelukyvyn ylläpitämiseen. 

Tähän tarpeeseen Opinvoimala.fi-verkkoympäristö vastaa esimerkiksi:

- valmiilla tekstimateriaaleilla (tieto)

- videoilla, podcasteilla ja muilla äänitteillä (monimediaisuus ja osallisuus)

- harjoituksilla ja testeillä (taito eli käytäntöön soveltaminen ja oman toiminnan muutos)

- vinkeillä lisämateriaaleista

Opinvoimala tukee opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten muun henkilöstö työtä tarjoamalla heidän käyttöönsä valmiita materiaaleja ja toimintatapoja opiskelijatyöhön kuin laajemminkin oman ammatillisen osaamisen lisäämiseen. Opinvoimalan materiaaleja, harjoituksia ja muita vinkkejä voi hyödyntää suoraan omassa opetus- ja ohjaustyössä.

Opiskelutaidon alle kuuluvia asioita käsittelevä tieto on puolestaan opiskelijan näkökulmasta ripoteltu eri puolille verkkoon. Opinvoimala kokoaa tätä hajallaan olevaa tietoa yhteen paikkaan nimenomaan toisen asteen opiskelijan näkökulmasta (huom. materiaali toki soveltuu myös muiden kouluasteiden opiskelijoille). Opiskelija saa opinnoista jaksamista, opiskelutaitoja, oppimisvaikeuksia, opiskeluergonomiaa ja hyvää arkea yms. teemoja koskevaa tietoa ja käytännön harjoituksia yhdestä paikasta, mikä madaltaa kynnystä moninäkökulmaiseen oman opiskelukyvyn edistämiseen. Kokonaisuus on rakennettu yhteistyössä kansallisesti eri toimijoiden kanssa.

Opinvoimalasta löytyy kattavasti opiskelukyvyn eri osatekijöistä niin tietoa kuin testejä ja harjoituksia, joiden tehtävänä on tukea tiedon omaksumista ja käytäntöön soveltamista. Näitä on täydennetty monimediaisilla materiaaleilla, joissa käsitellään asiasisältöä tai tuodaan esiin opiskelijoiden omia kokemuksia ja vinkkejä eri näkökulmista. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle välineitä, joilla tiedosta syntyy toiminnan muutosta omassa opiskeluarjessa. Keskeinen ajatus on toimia opiskelukyvyn haasteita ennaltaehkäisevänä sekä opiskelukykyä kehittävänä ja ylläpitävänä palveluna. Opiskeluhyvinvoinnista huolehtimisen tuleekin sisältää sekä opiskeluvalmiuksista huolehtimista, omatoimista hyvinvoinnin ylläpitämistä ja ohjattua hyvinvoinnin haasteisiin vastaamista.

Opinvoimala tarjoaa maksuttoman ja avoimen tieto- ja harjoituskokonaisuuden, jota yksittäiset opiskelijat tai henkilöstö voi käyttää niin itsenäisesti kuin esimerkiksi osana ryhmätoteutuksia tai ohjaus- ja opetusvuorovaikutusta. Opinvoimalasta löytyvillä teemoitetuilla materiaalipaketeilla on esimerkiksi mahdollista vetää kokonainen ryhmätoteutus omien opiskelijoiden kanssa tai opiskelija voi itsenäisesti käyttää materiaalipakettia muutaman viikon runkona oman opiskelukykynsä vahvistamiseksi. Aineenopettajat voivat poimia Opinvoimalasta omaan opetukseensa sopivia opiskeluvinkkejä, materiaaleja tai harjoituksia – osa materiaaleista onkin tehty yhteistyössä aineenopettajien kanssa.

Opinvoimala tarjoaa mahdollisuuden myös anonyymiin kohtaamiseen. Kaikille avoin anonyymi chat palvelee Opinvoimala-sivustolla tiettyinä aikoina viikossa. Opiskelija voi tulla chatiin kysymään opiskelukykyyn liittyvistä asioista tai tulla muuten vain juttusille työntekijän kanssa omiin opintoihinsa liittyvistä ajatuksista, kokemuksista tai haasteista.

Opinvoimala-verkkoympäristön ylläpitäminen ja kehittämistä on syksystä 2023 alkaen tehty osana Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Alkuperäinen materiaali tuotettiin osana HOT – Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena -hanketta (ESR). Opinvoimalan ylläpidosta vastaa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukio. Jatkokehitystä on lisäksi valmisteltu yhteistyössä Opopiste Oy:n ylläpitämän Opopassi-palvelun kanssa.

Posterissa esitellään havainnollistavasti Opinvoimala-verkkoympäristöä, sen sisältöjä ja toiminnallisuuksia sekä sivuston rakennetta visuaalisesti selkeässä muodossa. Posterista jokainen ITK-kävijä saa mukaansa itselleen sopivat elementit ja sisällöt Opinvoimalasta oman työnsä tueksi ja vinkiksi omille opiskelijoilleen.