Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Pelikasvatus 6.-9. luokkalaisten oppimisen tukena
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Peruskoulun aineenopettajat

Järvenpää Timo aineenopettaja  at Vantaan kaupunki /Hämeenkylän koulu


Järvenpää Timo , aineenopettaja
Vantaan kaupunki /Hämeenkylän koulu

Leinonen Kimmo , projektipäällikkö
Espoon Kaupunki

Pelimaailma ja e-urheilu ovat kasvattaneet ilmiönä suosiotaan merkittävästi viime vuosina. Meidän on hyväksyttävä, että pelaaminen on kiinteä osa nuorten maailmaa. Ilmiön yleistyessä meidän on hyvä myös perusopetuksen puolella etsiä keinoja olla mukana ohjaamassa nuoria toimimaan pelimaailmassa positiivisesti.  


E-urheilu on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Enää pelaaminen eli gaming ei ole pelkkä harrastus, vaan se tarjoaa töitä yhä useammalle esimerkiksi ammattipelaamisen, pelinkehittämisen ja sisällöntuottamisen muodossa.


”Kaikki, myös satunnainenkin pelaaminen huomioiden 98 % suomalaisista pelaa jotain peliä ainakin joskus, ja vähintään kerran kuukaudessa eli ”aktiivisesti” pelaavien osuus on 89 % tutkitusta, 10–75-vuotiaiden mannersuomalaisten väestöstä.”, todetaan Pelaajabarometri 2022 -julkaisussa.


Posterissa esittelemme e-urheiluteemaisen valinnaisaineen mahdollisuuksia laaja-alaisten ja työelämätaitojen oppimisessa sekä innostajana perusopetuksen kaikkien aineiden opiskeluun.

Valinnaisaineessa tutustutaan e-urheiluun monipuolisesti ilmiönä, harrastuksena ja ammattina. Tutustumme mm. pelaajataitoihin ja tiimityöskentelyyn, striimaamiseen ja sisällön tuottamiseen, managerointiin, tapahtumatuotantoon sekä hyvinvointiin ja peliohjelmointiin. Tunneille kutsutaan vierailijoiksi alan ammattilaisia sekä tehdään vierailuja e-urheilun yhteisöihin ja yrityksiin. Valinnaisaineessa tehdään yhteistyötä lähialueiden sekä Suomen e-urheilun yhteisöjen ja yritysten kanssa.


Posterissa tuomme esiin myös miten koulun pelitapahtuma toimii erinomaisesti oppimisen alustana peruskoulussa. Oppilaan osallisuus ja pelitoiminnan matala kynnys ovat keskiössä koulun pelitapahtumissa. Koulun pelitapahtumissa verkkopelaamisesta kiinnostuneet oppilaat ovat kohdanneet toisensa ja siellä on syntynyt uusia kaveruuksia, joita muuten ei olisi mahdollistunut. Tapahtumissa myös opettajat ovat pääseet kohtaamaan oppilaita heidän kiinnostuksen kohteiden kautta aivan eri tavalla kuin oppitunneilla. Olemme saaneet erityisesti huoltajilta hyvää palautetta tapahtumista, johon on heidän mukaan turvallista oppilaat päästää nauttimaa yhdessä olosta ja pelaamisesta.