Tule mukaan: Computational Thinking ongelmanratkaisutaitona perusopetuksessa
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Kohderyhmä:
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Markkanen Aleksi Opettaja  at Kulosaaren yhteiskoulu


Markkanen Aleksi , Opettaja
Kulosaaren yhteiskoulu

Perttuli-Borobio Erika , Opettaja
Kulosaaren yhteiskoulu

Computational Thinking (CT) on ajattelun taito ja tapa lähestyä ongelmia (Papert 1980). Olemme havainneet, että CT-ajattelu laaja-alaisena osaamisena mahdollistaa oppimista ja luovaa ongelmanratkaisua eri oppiaineissa. Aloitimme syksyllä 2023 OPH:n rahoittaman hankkeen, jossa kehitetään CT-ajattelua tukevaa pedagogista mallia erilaisiin yhdessä tietämisen, tutkimisen ja tekemisen konteksteihin. Tavoitteenamme hankkeessa on luoda CT-ajattelun oppimista ja kehittymistä tukeva avoin pedagoginen malli peruskouluopetukseen, joka  soveltuu kaikkiin oppiaineisiin siten, että ainekohtaisia sisältöjä voidaan opettaa käyttämällä tuotettuja CT-materiaaleja ja -käytänteitä.

Posterissamme esittelemme CT-ajattelua kehittävät oppimiskokonaisuudet, joissa teknologia on yhteinen rajapinta kuvataiteen, tietotekniikan ja matematiikan luovalle ja tutkivalle oppimiselle. Esittelemme hankkeen ensimmäisen vuoden kokeiluja ja kehitettyjä avoimia materiaaleja. Materiaaleja voi hyödyntää kouluissa joko 1) valinnaiskurssina 2) oppiaineiden pakollisten opintojaksojen opetuksessa tai 3) monialaisena oppimiskokonaisuutena.

Tavoitteenamme on lisäksi kutsua CT-ajattelusta kiinnostuneiden eri oppiaineiden opettajia osaksi hankkeessa nyt aloitettavaa opettajaverkostoa. Hanke mahdollistaa verkostolle seminaarien ja työpajojen järjestämisen, joissa opettajille tarjotaan tutkimusperustaista tietoa CT-ajattelusta sekä sen opettamisesta ajattelun taitona. Verkostoon kuuluville opettajille toteutetaan alueellisesti ja etänä työpajoja. Niiden tavoitteena on antaa valmiuksia hyödyntää CT-ajattelua ihan konkreettisesti omassa työssä valmiiden mallien ja opetusmateriaalien avulla, jotka ovat sovellettavissa erilaisiin ongelmanratkaisukonteksteihin. Luomamme malli mahdollistaa yksittäisellekin innostuneelle opettajalle CT-ajattelun ottamisen osaksi omaa opetustaan luokka-asteesta ja oppiaineesta riippumatta.

Valtakunnallisesti keskustelua koskien CT-ajattelun hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa on käyty verrattain vähän. CT-ajattelu on kuitenkin tulevaisuustaito, jonka sisällyttämistä kouluopetukseen tulee kehittää. Konkreettisessa opetuksessa CT-ajattelu nähdään monesti kapeakatseisesti esim. koodaamisena tai yksioikoisina harjoitteina, joissa on aina oikea vastaus. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuudet kaikille opettajille siihen, että he voisivat hyödyntää CT-ajattelua omien oppilaidensa kanssa monipuolisesti ja omaan oppiaineeseen linkittyen.

Hankkeen verkostoon osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista tai tietämystä CT-ajattelusta.