Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Teknostressin hallinta lähi- ja etäopetustilanteissa
Etäopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
(1 tunti 30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Lukion opettajat
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Mehtälä Saana Tutkijatohtori  at Jyväskylän yliopisto


Clements Kati , Tutkimuskoordinaattori
Jyväskylän yliopisto

Mehtälä Saana , Tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto

Koronaviruspandemian myötä erilaiset etäopetusratkaisut tulivat sekä opettajille että oppilaille tutuiksi. Vaikka teknologiaa on käytetty kouluissa opetuksen ja oppimisen tukena jo vuosikymmeniä, oli korona-ajan etäopetus kokonaisvaltaisuudessaan aivan omaa luokkaansa. Teknologian ja koulujen valmiuksien kehittyessä onkin ajankohtaista punnita teknologian käytön hyötyjä ja haittoja ja erityisesti sitä, mikä tekee teknologian käytöstä tarkoituksenmukaista.

Teknostressillä viitataan informaatioteknologian käyttöön liittyviin stressikokemuksiin, ja sitä voivat kokea sekä opettajat että oppilaat. Tyypillisesti teknostressiä voi liittyä muun muassa puhelimen ilmoituksiin, ja laitteeseen saapuva informaatiotulva voi tuntua esimerkiksi kuormittavalta. Teknostressi on kuitenkin moniulotteinen ilmiö, ja se voi olla läsnä aina uuden teknologian opettelusta jokapäiväisiin, tuttuihin rutiineihin. Yhdistelemällä teknologiaan, pedagogiikkaan ja positiiviseen psykologiaan liittyvää tietämystä voidaan opettajia ja oppilaita auttaa ymmärtämään teknostressiä paremmin sekä kehittämään keinoja teknostressin hallintaan.

Tämän työpajan tavoitteena on luoda yhdessä opettajien kanssa ymmärrystä opettajien ja oppilaiden kokemasta teknostressistä, sekä keinoista sen hallintaan. Teknologian rajoitteita ja mahdollisuuksia reflektoidaan erityisesti etäopetuksen näkökulmasta. Työpajassa käydään vuoropuhelua tutkijoiden ja opettajien kesken, ja yhdistellään tutkittua tietoa käytännön kokemuksiin. Työpajassa opettajat saavat pedagogisia työkaluja käytännön teknostressin hallitsemiseen ja oppivat miten teknostressiä voidaan oppimistilanteissa käsitellä.