Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Ammatillisia sisältöjä etänä erityisopiskelijoille – riittävät digipedagogiset taidot opettajille
Etäopetus Hybridiopetus Hyvät käytänteet
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Oksanen Karolina Projektipäällikkö  at Live-säätiö


Oksanen Karolina , Projektipäällikkö
Live-säätiö

Miten ja miksi opettaa ammatillisia sisältöjä etänä? Entä, jos opiskelijat tarvitsevat erityistä tukea? Miten hyödyntää eri maiden hyviä etäopetuskäytänteitä? 

Suomessa otettiin valtava digiloikka koronan aikana. Muualla Euroopassa hyppy jäi lyhyemmäksi. Digi Teachers -hanke vastaa tähän epäsuhtaan ja varautuu jo seuraavaan poikkeustilanteeseen. Hankkeessa on luotu verkko-opiskelumateriaali, jonka avulla ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunta ympäri Eurooppaa voi kehittää omaa digipedagogista osaamistaan – oli sitä vähän tai paljon.  

Digi Teachers Working Online on eurooppalainen kumppanuushanke, jota koordinoi Ammattiopisto Live. Hankekumppaneina ovat Suomesta Tieke ja neljä muuta oppilaitosta tai organisaatiota Belgiasta, Espanjasta, Italiasta ja Saksasta. 

ITK-posterissa esitellään, kuinka onnistuu yhteisponnistus, jossa erilaiset hankekumppanit jakavat omien organisaatioidensa hyviä käytänteitä, ja kuinka eri maissa on vastattu tarpeeseen viedä vaativa erityisopetus etämuotoon. Kerromme, miten yhteistyö sujuu eri maiden välillä - milloin on vaikea ymmärtää hankekumppania ja mistä löytyy yhteinen pohja, jolle rakentaa hanke ja sen tulokset. Annamme myös hyviä vinkkejä somenäkyvyyden maksimoimiseksi! 

Hankkeessa lähdettiin liikkeelle eurooppalaisesta perusdigitaitojen DigComp-viitekehyksestä sekä opetushenkilöstölle suunnitellusta DigCompEdu-viitekehyksestä, joiden pohjalta tehtiin kyselytutkimus, jossa kartoitettiin hankekumppaneiden digiosaamista ja oppimistarpeita. Tarpeiden pohjalta luotu verkko-opiskelumateriaali sisältää omaan tahtiin tehtävän koulutusosion, jossa on tietoa digipedagogiikan, hybridiopetuksen ja etäopetuksen mahdollisuuksista. Koulutusosiota täydentää runsaasti käytännön esimerkkejä sisältävä työkalupakki. Verkko-opiskelumateriaalin teemoista on luotu osaamismerkkejä, jotka kannustavat oppimaan lisää. 

Materiaalia on pilotoitu eri maissa alkukevään 2024 aikana, ja se on valmis otettavaksi käyttöön muissakin kuin hankeorganisaatioissa. Kerromme tuoreita kokemuksia pilotoinnista. Esittelemme hankkeessa luotua materiaalia ja siihen liittyvän osaamismerkistön.