Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
PODI - polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen
Etäopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Maija-Liisa Laukkanen kehittämisasiantuntija  at Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko


Jokisaari Selene , opettaja
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko

Maija-Liisa Laukkanen , kehittämisasiantuntija
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko

Ollilainen Paula , opettaja
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko

ITK-posterissa haluamme esitellä varsinaissuomalaisen PODI-hankkeen digitaalista loppujulkaisua ja muita hankkeen tuotteita ja palveluja, esim. työpaikkaohjaajien pelillistetty itseopiskelumateriaali, kokemuksia sähköiseen ajanvaraukseen siirtymisestä, digiluotsitoimintaa, digiuraohjausmalleja, joukko osaamismerkkejä, verkkopedagogiset työkirjat

Mikä PODI: PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen (Stigar och tjänster för digital vägledning, handledning och digitalt lärande)

 -hankkeessa (1.9.2021–30.11.2023) keskityttiin ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. Päätavoite oli kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä oppijoiden tai opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista ja -taitoja. Osatavoitteena oli kehittää:

1) opiskelijoiden tai oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista

2) ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä

3) alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa. 

Osatavoitteiden kautta johdettiin kehittämisen työpaketit:
TP 1: Digitaalisen oppimisen ja ohjauksen kehittäminen (kohderyhmänä opiskelijat/oppijat)

TP 2: Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiohjaustaitojen kehittäminen (kohderyhmänä henkilöstö)

TP 3: Ohjausprosessien ja -palvelujen kehittäminen

TP 4: Ohjausverkoston yhteistyön ja juurruttamisen kehittäminen

TP 5: Monikulttuurinen työpaikkaohjaus

TP 6: Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen digitaalisessa oppimisessa

Kehittämistyön tuloksena hankkeessa:

- Opiskelijoiden tai oppijoiden ja koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaaliset taidot ja valmiudet hyödyntää niitä sekä koulutuksessa (oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa) että työelämässä ovat parantuneet.

- On kehitetty ja digitalisoitu koulutusorganisaatioiden ohjauspolkuja ja -prosesseja. Digitalisoidut ohjauspalvelut ja -prosessit mahdollistavat palvelujen entistä paremman saavutettavuuden ja digitaaliset ohjauksen välineet on otettu monipuolisemmin ja tehokkaammin osaksi oppijalähtöistä ohjausprosessia.

- Toimiviksi koetut ja arvioidut digitaaliset ohjauskokeilut on otettu hankkeen aikana laajempaan käyttöön osatoteuttajaorganisaatioissa sekä yhteistyöverkostoissa.

En del av presentationen är också på svenska.

PODI-hankkeen yleisesittely: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/podi-polkuja-ja-palveluja-digitaaliseen-ohjaukseen/

ITK-posterissa haluamme esitellä varsinaissuomalaisen PODI-hankkeen digitaalista loppujulkaisua: Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen (theseus.fi)