Näin kloonaan opetukseni ja vapaudun opettajana papukaijaroolista
Hybridiopetus Hyvät käytänteet Opetusteknologia
(1 tunti 30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Tornberg Lea yrittäjä  at Coulu Systems Oy


Tornberg Lea , opettajayrittäjä
Coulu Systems Oy

Tässä työpajassa perehdymme LeaDo-pedagogiikan syntyyn eli ensiksi osallistujat saavat vastauksia, mihin pedagogisiin traditionaalisiin ongelmiin, miksi ja miten opettaja lähti kokeilemalla kehittämään ratkaisuja. Miksi opettaja halusi itsensä oppitunneilla pois oppimisen keskiöstä? Miten opettajan toiminnan muutokset saivat oppilaat aktiivisemmiksi ja hyödyntämään parviälyä? Mitä muutoksia pedagoginen muutos toi toimintakulttuuriin ja oppimisen tukeen? Miten opettaja sai moninkertaistettua resurssinsa ja miksi oppilaiden tulokset, työrauha ja motivaatio paranivat? Kuulet ja näet esimerkkejä eri ikäisten kanssa tehdyistä kokeiluista sekä lasten että opettajien näkökulmista.

Workshopissa pääset testaamaan kokeilujen kautta syntynyttä yleisen tuen hybridisovellusta. Autan sinua löytämään siten itsestäsi uusia resurssivarantoja omaan työhösi. Työpajan jälkeen saat itsellesi kaikki työpajassa syntyneet opetusmateriaalit sähköpostiisi. Workshopin tavoitteena on avata osallistujille uudet näkymät oman toiminnan organisointiin niin, että kiire ja kaaoksen tunne vähenee sekä hallinnan tunne lisääntyy.