Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Teknologialla potkua taito- ja taideaineisiin
FCLab Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Arböl-Lilleberg Katrine ohjaava opettaja  at Turun normaalikoulu


Nurmi Pasi

Digitaalisten työkalujen ja sovellusten käyttö vaatii opettajilta jatkuvaa kouluttautumista ja perehtymistä. Sovellusten käyttö ei ole itseisarvo, vaan sen tulee olla pedagogisesti mielekästä, innostavaa ja toimintaa tukevaa. Taito- ja taideaineet ovat prosessinomaisia ja toiminnallisia, jossa oppilas on usein aktiivisena toimijan roolissa. Oppilaitoksessamme olemme pohtineet ja kehittäneet erilaisten digitaalisten työkalujen ja sovellusten tarkotuksenmukaista käyttöä erityisesti taito- ja taideaineiden kannalta.

Opettajat kaipaavat usein taito- ja taideaineissa esimerkkejä ja hyväksi todettuja toimintatapoja opetuksen tueksi. Uudet ideat ovat näin ollen tervetulleita. Tämän posterin myötä tarkoituksemme on tuoda helposti ja lähestyttävästi muutamia konkreettisia käytännön malleja, joissa digitaalisuutta on käytetty mielekkäästi sekä opettajan että oppilaan näkökulmasta.

Käsityön oppiaine käyttää digitaalisuutta valmistusmenetelmissä sekä oppimisen dokumentoinnissa. Keskeiset digitaalisen tuottamisen menetelmät koulun käsityössä ovat laserleikkaus, 3D –tulostus, CNC-jyrsintä, vinyylileikkaus, sekä kirjonta. Valmistusmenetelmään liittyy kiinteästi tietokoneavusteinen 2D ja 3D -suunnittelu. Laserleikkuri on koulukäsityöhön hyvin soveltuva valmistusmenetelmä, jolla oppilas oppii 2D piirtämisen ja valmistamisen avulla 3D tuotteita ja sen rakenteen hahmottamista. 3D –mallintaminen toimii sekä opettajan opetuksen apuna opetustilanteissa, että oppilaan oman suunnittelun välineenä. 

Oppilaitoksessamme musiikissa on hyödynnetty digitaalisuutta monipuolisesti eri näkökulmista lähestyen. Musiikin yhteissoiton opettaminen  Play along –videoiden avulla vapauttaa opettajan säestyssoittimen takaa aktiiviseksi toimijaksi. Toisaalta taas opettajakollegoiden ja oppilaiden avuksi on luotu Thinglink-sivusto, josta voidaan tarkistaa luokkatilan varustus sekä saada vinkkejä eri soittimien pedagogiseen opettamiseen.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Näissä tavoitteissa erilaiset digityökalut ja sovellukset tuovat opettajalle erinomaisia mahdollisuuksia toteuttaa opetusta monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Posteristamme tulee visuaalisesti lyhyt ja ytimekäs, jolloin se herättää ohikulkijan huomion. QR-koodiemme takana esittelemme konkreettisesti käytössä olevia malleja. Esittelemme posterissa lyhyesti musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppitunneilla hyväksi todettuja opetusta tukevia toimintamalleja.

Esimerkit posteriin tulevista materiaaleista:

Opettajan työkalu: http://bit.ly/norssinmusaluokka

Oppilaan motivointi: musiikin tehtävä: