Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
I Can DigIt!
FCLab Hyvät käytänteet Opetusteknologia Robotiikka Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Luokanopettajat
  • Opiskelijat ja tutkijat
  • Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Forsström Sampo Lehtori  at Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu


Eronen Ville
Itä-Suomen yliopiston Rantakylän normaalikoulu

Forsström Sampo , Lehtori
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

I can Dig IT -hanke on monitieteellinen ja tutkimusperustainen hanke, joka toteutetaan Rantakylän normaalikoulussa vuosina 2023–2024. Hankkeen kohderyhmänä ovat alakoulun pienryhmät, joissa opiskelee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Hankkeen tarkoituksena on tutkia, miten teknologiaopetus voi edistää pienryhmäoppilaiden minäpystyvyyttä, ryhmätyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä tukea heidän oppimistaan eri oppiaineissa.

Hankkeen pedagoginen viitekehys perustuu maker-pedagogiikkaan, joka on oppimiskulttuuri, jossa oppilaat ovat aktiivisia tekijöitä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat omia projektejaan käyttäen erilaisia materiaaleja ja menetelmiä. Projektin Maker-pedagogiikka korostaa luovuutta, ongelmanratkaisua, yhteistyötä ja oppimisen iloa sekä mahdollistaa oppilaiden oman kiinnostuksen ja innostuksen heräämisen.

Hankkeessa hyödynnetään erilaisia teknologisia välineitä ja sovelluksia, jotka toimivat rakennusmateriaaleina oppilaiden projekteissa. Näitä ovat esimerkiksi Lego Spike Prime (ohjelmoinnin harjoittelu), micro:bit (ohjelmointi ja maker-pedagogiikka), Minecraft (rakentaminen yhteistyössä kolmiulotteisessa virtuaalimaailmassa), tekoäly (tekoälyn perusteiden oppiminen ja soveltaminen) ja älytekstiilit (elektroniikan ja käsityön yhdistäminen). Nämä välineet ja sovellukset tarjoavat oppilaille monipuolisia tapoja ilmaista itseään, luoda omia tuotoksiaan ja ratkaista haasteita.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Teknologiaopetuksesta ja sen suunnittelusta vastaavat teknologiaopetuksen asiantuntijat Ville Eronen ja Sampo Forsström. Tämän lisäksi projektissa on mukana kahden pienryhmän opettajat Juuso Pursiainen ja Katariina Räsänen sekä yliopiston lehtori Anniina Kämäräinen. Lisäksi tutkimukseen on hyödynnetty yhteistyötä erityispedagogiikan- ja psykologian laitosten kanssa. Tutkimuksessa käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, kuten kyselyitä, haastatteluja, havainnointia ja videoanalyysiä.