Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Yhteistyöllä kohti pedagogista muutosta
Etäopetus Hyvät käytänteet
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 14 -
Ajankohta: 21.4.2023 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Korkeakoulut: Rehtorit ja johtajat

Suutari Mika Muutoskoordinaattori  at Turun ammattikorkeakoulu Oy mika.suutari@turkuamk.fi 0503854119


Joshi Marjo , Johtava asiantuntija, koulutuksen kehittäminen
Turun ammattikorkeakoulu Oy
marjo.joshi@turkuamk.fi

Suutari Mika , Muutoskoordinaattori
Turun ammattikorkeakoulu Oy
mika.suutari@turkuamk.fi 050 3854 119

Rakennamme Turun ammattikorkeakoulussa oppimisen tulevaisuutta muiden korkeakoulujen kanssa Digivisio2030-hankkeessa. Muutostyön kärkenä on korkeakoulupedagogiikka. Pedagoginen muutos koskettaa opetushenkilöstön lisäksi koko yhteisöä, ja siksi Digivisio-kehittämistyöhön osallistetaan laajasti johto ja koko henkilöstö. Lähestymme Digivisio2030:n tuomaa pedagogista muutosta uuden strategiamme kautta. Ykkösarvonamme toimii ”Osaamisen lisääminen” ja yhtenä toimintaohjelmana ”Opimme muuttuvassa maailmassa”, johon Digivisio2030-hanke meillä ensisijaisesti nivoutuu. 

Viestintä keskittyy positiiviseen muutoksen näkyväksi tekemiseen ja pyrimme viestimään eri kohderyhmille heidän tarvitsemaansa tietoa ja osallistamaan heitä heille merkityksellisissä asioissa. Viestinnän ja osallistamisen pohjaksi on laadittu viestinnän kohderyhmämatriisi. Teknisillä järjestelmäratkaisuilla ja palveluprosesseilla on tärkeä osa muutoksessa mutta ne eivät ole viestinnän keskiössä eivätkä olennaisia vaikkapa opettajille. Positiivisen muutosviestinnän kärkinä toimivat sisäiset päätavoitteemme, joissa Digivisio kytkeytyy omaan strategiaamme:

Me teemme tulevaisuutemme itse. Hyödynnämme Digivisiota omassa strategiatyössämme.

o Sujuvoitamme arkea. Haemme hankkeesta konkreettista hyötyä.

o Tuemme opetusta. Lisäämme hankkeen avulla osaamistamme.

o Keskitymme oppijaan. Luomme joustavia koulutuspolkuja.

Ensimmäisenä konkreettisena Digivisio2030-toimenpiteenä käynnistettiin henkilöstön Digiosaaja-kampanja, jonka avulla tuodaan digiosaamista koko henkilöstölle. Kampanjan toivotaan vahvistavan positiivista asennoitumista Digivisio2030-hankkeeseen ja luovan pohjaa jatkokehittämiselle.

Esityksessä avaamme Turun AMK:n Digivisio-muutossuunnitelmia ja -lähestymistapoja sekä osallistamisen periaatteita. Digivisio2030-matka on vasta aluillaan, mutta esityksessä kerromme kokemuksista ja hyvistä käytänteistä sekä tuloksista, joita on tähän mennessä saatu henkilöstöä osallistamalla ja joista muut opetustoimijat tai kumppanit voivat saada hyötyä omaan toimintaansa.