Innokas - Än yy tee nyt! Tekoälyä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen
Hyvät käytänteet Tekoäly
Paikka: AREENA-sali -
Puheenjohtaja: Reetta Heino
Ajankohta: 20.4.2023 14.15 - 15.00 (45 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Innokas - Än yy tee nyt! Tekoälyä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen
Korhonen Tiina yliopistonlehtori/Innokas-verkoston johtaja  at Innokas-verkosto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto tiina.korhonen@helsinki.fi


Korhonen Tiina , Innokas-verkoston johtaja, yliopistonlehtori
Innokas-verkosto/Helsingin yliopisto
tiina.korhonen@helsinki.fi 0407021626

Laine Samuli , luokanopettaja/ Tekoälyhankkeen opettaja
Laurentius-koulu, Lohja
samuli.laine@edu.lohja.fi

Pietiläinen Timo , Innokas-verkoston koordinaattori, luokanopettaja
Innokas-verkosto/Lohjan kaupunki
timo.pietilainen@edu.lohja.fi

Taittonen Laura , varhaiskasvatuksen opettaja
Vehmaisten päiväkoti, Tampere
laura.taittonen@tampere.fi

Mitä opettajien, lasten ja nuorten tulisi tietää tekoälystä? Mitä ja miten tekoäly voi toimia oppimisen välineenä ja miten sitä voidaan hyödyntää uutta luovassa toiminnassa?  Tekoälyä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen-esityksen aikana kuulet käytännön esimerkkien kautta uusimmat kuulumiset Innokas-verkostossa käynnissä olevista hankkeista, joissa tekoälyä tarkastellaan ja tutkitaan sekä ilmiönä, oppimisen kohteena, että oppimisen välineenä. Esitys rakentuu päiväkotiryhmissä ja perusopetuksen eri luokkatasoilla toteutettujen opetuskokeilujen, niihin linkittyvän tutkimuksen ja kokeiluista saatujen kokemusten kuvauksesta sekä tulosten pohjalta suunnitteilla olevan oppimispolkuluonnoksen esittelystä. 

Yleisöä osallistava esitys toteutetaan hankkeen vetäjien, opettajien ja tutkijan vuoropuheluna.