Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Miten saadaan STEAMista koko koulun yhteinen juttu?
Arviointi Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 24 -
Ajankohta: 7.10.2022 10.30 - 11.45 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Miten saadaan STEAMista koko koulun yhteinen juttu?
Kangas Vuokko tutkija  at Tampereen Yliopisto Vuokko.Kangas@gmail.com 0401761884


Vihma Lauri pedagoginen asiantuntija  at Helsingin kaupunki Lauri.Vihma@hel.fi

Hämäläinen Perttu Apulaisrehtori  at Oulun kaupunki perttu.hamalainen@ouka.fi

Vorne Paula Projektipäällikko  at Oulun kaupunki paula.vorne@ouka.fi +358 40 573 9503

Peltomaa Iida-Maria tutkija  at Tampereen Yliopisto iida-maria@proedugo.fi

Viteli Jarmo tutkimusjohtaja  at Tampereen Yliopisto jarmo.viteli@tuni.fi

Airola Juho apulaisrehtori  at Turun kaupunki juho.airola@edu.turku.fi

Brander Nina Brander opettaja  at Turun kaupunki nina.brander@turku.fi

Maunu Janne opettaja  at Turun kaupunki janne.maunu@edu.turku.fi

Pekanheimo Olli opettaja  at Turun kaupunki olli.pekanheimo@edu.turku.fi

Salonen Niina Projektikoordinaattori  at Turun kaupunki niina.salonen@turku.fi

Suomen johtavat STEAM-toimijat Oulu, Helsinki, Turku sekä ATS STEM-hanke haastavat yhdessä opettajat ratkomaan esteitä, joita onnistuneen STEAM-MOKin toteuttamisen tielle usein muodostuu. Kukin toimija esittelee alkuun lyhyesti oman hankkeensa tärkeimpiä onnistumisia ja toimintamalleja, joiden pohjalta on luotu tarinoita ja haasteita osallistujien yhteistoiminnallisesti ratkottavaksi. Koska kullakin kouluasteella ja -muodolla ovat omat erityispiirteensä ja rakenteensa, haasteet on kohdistettu niiden mukaisesti, ja kukin osallistuja toimii itselleen kiintoisimman haasteen tiimissä. 

Helsingissä tehdään STEAM-pedagogista lähestymistapaa tunnetuksi kaikilla oppiasteilla sekä tuetaan sen hyödyntämistä monin eri tavoin. Tietoa uusista innovaatioista, mahdollisuuksista osallistua eri projekteihin ja edtech-tapahtumiin sekä toimivia käytänteitä jaetaan, reflektoidaan ja yhteiskehitetään monin eri tavoin mm. innovatiivisissa STEAM-verkostoissa päiväkodeista toiselle asteelle.

 

Oulussa STEAM-koulujen verkosto rakentuu vertaismentorointimallille, jossa pitempään mukana olleet koulut toimivat aloittavien koulujen mentorina. Tätä tukemassa Oulussa rehtori- ja opettajaverkostot kokoontuvat muutaman kerran vuodessa jakamaan tarinoitaan ja osaamista.an Oulun kaupunki järjestää n. 30 STEAM-täydennyskoulutusta vuodessa. Sen lisäksi Oulussa täydennyskoulutusta järjestää Oulun yliopiston Topik ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on Suomen ainoa mahdollisuus suorittaa STEAM-sivuaine. Kaupungin investointirahoista jaetaan kouluille tuotepaketteja, joiden käyttöönottoa on tukemassa tutoropettajien ryhmä sekä koko ajan kasvava oppilasagenttitoiminta. Koko STEAM in Oulun toiminta pohjaa vahvan yhteisöllisyyden varaan arvolupauksenaan ”Yhdessä enemmän”.

 

Myös Turussa on järjestetty STEAM-polku vakasta toiselle asteelle mielenkiintoisella tavalla ja eri asteiden kesken on luotu upeita yhteistoimintamalleja, joita esitellään toimintasession alussa.

 
ATS STEM -tutkimushanke on osa Erasmus+ -ohjelmaa, jolla tuotetaan tietoa poliittisen ohjauksen tueksi kahdeksan eurooppalaisen maan kesken. Suomen osalta kumppanina on Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus. Projektissa on tutkittu, kehitetty ja kokeiltu laaja-alaisen osaamisen arviointia monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tähän arviointiin etsittiin ja kehitettiin yhdessä digitaalisia työkaluja, sekä rakennettiin nk. ATS STEM-malli, josta koulut saavat hyvän työkalun STEM-MOKien suunnitteluun.