Miten saadaan STEAMista koko koulun yhteinen juttu?
Miten saadaan STEAMista koko koulun yhteinen juttu?
Arviointi Hyvät käytänteet Opetusteknologia STEAM
Paikka: Esityssali 23 -
Ajankohta: 7.10.2022 10.30 - 11.45 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Miten saadaan STEAMista koko koulun yhteinen juttu?
Kangas Vuokko tutkija  at Tampereen Yliopisto Vuokko.Kangas@gmail.com 0401761884


Airola Juho apulaisrehtori  at Turun kaupunki juho.airola@edu.turku.fi

Tampereen Yliopisto, Kangas Vuokko
Kangas Vuokko tutkija  at Tampereen Yliopisto Vuokko.Kangas@gmail.com 0401761884

Mäkelä Sanna
Mäkelä Sanna erityisopettaja  at Oulun kaupunki sanna.makela@eduouka.fi 0407025346

Sallasmaa Petri
Sallasmaa Petri lukion lehtori petri.sallasmaa@turku.fi

Vihma Lauri pedagoginen asiantuntija  at Helsingin kaupunki Lauri.Vihma@hel.fi

Esityksen Jamboard

Jamboard pdf-muodossa 


Esitysdiat: STEAM Turku 


Kohderyhmä: Kaikki oppiasteet (opettajat ja rehtorit) varhaiskasvatuksesta lukioon: toimintaosuudessa on tehtäviä astekohtaisesti, jotta saataisiin STEAM-MOKIT rikastamaan koulua kaikilla kouluasteilla. 


Suomen johtavat STEAM-toimijat Oulu, Helsinki, Turku sekä ATS STEM-hanke haastavat yhdessä opettajat ratkomaan esteitä, joita onnistuneen STEAM-MOKin toteuttamisen tielle usein muodostuu. Kukin toimija esittelee alkuun lyhyesti oman hankkeensa tärkeimpiä onnistumisia ja toimintamalleja, joiden pohjalta on luotu tarinoita ja haasteita osallistujien yhteistoiminnallisesti ratkottavaksi. Koska kullakin kouluasteella ja -muodolla ovat omat erityispiirteensä ja rakenteensa, haasteet on kohdistettu niiden mukaisesti, ja kukin osallistuja toimii itselleen kiintoisimman haasteen tiimissä.

Helsingissä tehdään STEAM-pedagogista lähestymistapaa tunnetuksi kaikilla oppiasteilla sekä tuetaan sen hyödyntämistä monin eri tavoin. Tietoa uusista innovaatioista, mahdollisuuksista osallistua eri projekteihin ja edtech-tapahtumiin sekä toimivia käytänteitä jaetaan, reflektoidaan ja yhteiskehitetään monin eri tavoin mm. innovatiivisissa STEAM-verkostoissa päiväkodeista toiselle asteelle.

Oulussa STEAM-koulujen verkosto rakentuu vertaismentorointimallille, jossa pitempään mukana olleet koulut toimivat aloittavien koulujen mentorina. Tätä tukemassa Oulussa rehtori- ja opettajaverkostot kokoontuvat muutaman kerran vuodessa jakamaan tarinoitaan ja osaamista.an Oulun kaupunki järjestää n. 30 STEAM-täydennyskoulutusta vuodessa. Sen lisäksi Oulussa täydennyskoulutusta järjestää Oulun yliopiston Topik ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on Suomen ainoa mahdollisuus suorittaa STEAM-sivuaine. Kaupungin investointirahoista jaetaan kouluille tuotepaketteja, joiden käyttöönottoa on tukemassa tutoropettajien ryhmä sekä koko ajan kasvava oppilasagenttitoiminta. Koko STEAM in Oulun toiminta pohjaa vahvan yhteisöllisyyden varaan arvolupauksenaan ”Yhdessä enemmän”.

Myös Turussa on järjestetty STEAM-polku vakasta toiselle asteelle mielenkiintoisella tavalla ja eri asteiden kesken on luotu upeita yhteistoimintamalleja, joita esitellään toimintasession alussa.

ATS STEM -tutkimushanke on osa Erasmus+ -ohjelmaa, jolla tuotetaan tietoa poliittisen ohjauksen tueksi kahdeksan eurooppalaisen maan kesken. Suomen osalta kumppanina on Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus. Projektissa on tutkittu, kehitetty ja kokeiltu laaja-alaisen osaamisen arviointia monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tähän arviointiin etsittiin ja kehitettiin yhdessä digitaalisia työkaluja, sekä rakennettiin nk. ATS STEM-malli, josta koulut saavat hyvän työkalun STEM-MOKien suunnitteluun.