Assessment × kodin ja koulun välinen yhteistyö × oppiva yhteisö × toimintakulttuuri ×