Monipuolinen arviointi lukiossa
Assessment digitalisaatio opiskelijoiden aktivointi oppiva yhteisö
Location: Esityssali 35 -
Chairperson: Rongas Anne
Time: 3/21/19, 4:45 PM - 5:15 PM (30 minutes)

Monipuolinen arviointi lukiossa
kehittämispäällikkö  at Otavan Opisto


Lukion uuden opetussuunnitelman maininta monipuolisista arviointimenetelmistä on herättänyt opetushenkilöstön pohtimaan arviointikäytänteitä ja arviointikulttuuria. Arvioinnin monipuolistaminen koskettaa erityisesti oppimisen aikaista arviointia ja palautetta. Kuinka monipuolistaminen käytännössä tulisi toteuttaa? Miten sitä toteutetaan suurten ryhmien kanssa eri oppiaineiden kannalta mielekkäästi ja niin, että se kannustaa ja antaa realistisen käsityksen opiskelijalle hänen tiedoistaan, taidoistaan ja työskentelystään? Kuinka arviointia tulisi suunnitella lukiokurssien aikajanalle? Miten arvioinnin ymmärrettävyys ja dialogisuus toteutetaan? 

Arvioinnin monipuolistaminen liittyy olennaisesti sekä oppimiskäsityksiin että arvioinnin erilaisiin, jopa ristiriitaisiinkin tehtäviin. Lukiokoulutuksessa eletään muutosten keskellä: arvioinnin digitalisoituminen etenee, ylioppilastutkinto osana sitä, ylioppilastutkinnon painoarvon korostuminen kolmannen asteen valinnoissa heijastuu lukio-opiskeluun, henkilökohtaisen oppimista edistävän palautteen saaminen koetaan tärkeäksi samalla, kun ryhmäkokoja kasvatetaan. Arvioinnin suunnittelun merkitys korostuu. Opettajien tulisi entistä paremmin olla myös tietoisia toistensa arviointikäytänteistä ja käsityksistä, kuten eräs opiskelija kiteytti. Tarvitaan tietoista arviointikulttuurin kehittämistä, jota tehdään yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan kesken.

Lukioarviointiin liittyvät ristiriitaiset kysymykset suuntasivat neljän erilaisen lukion kokeilevaa ja kehittävää tutkimusmatkaa lukion arviointikulttuurin äärellä. Mukaan toimintaryhmiin ja työpajoihin otettiin lukiolaisia. Lukiolaisille tehtiin aiheesta myös kahteen kertaan vuoden välein toistettu kysely, johon saatiin lähes 1000 vastausta. Opiskelijakyselystä nousi selkeästi esiin arviointikäytänteiden erilaisuus, erimitallisuus ja opettajakohtaiset erot arviointitiedoissa ja -taidoissa. 

Esittelemme lukiolaisten vastauksista koottuja tuloksia sekä opettajien kehittämiä hyviä mentelmiä, joilla vastattiin arviointikulttuurin kehittämishaasteisiin.