Digital School of Europe-tiekartta koulun digitaalisuuden kehittämisessä
Assessment Cooperation digitalisaatio Education technology Good practices henkilöstökoulutus laatu Leadership tieto- ja viestintäteknologia toimintakulttuuri yhteisöllisyys
Location: Esityssali 35 -
Chairperson: Korhonen Ari
Time: 3/22/19, 12:30 PM - 1:00 PM (30 minutes)

Digital School of Europe-tiekartta koulun digitaalisuuden kehittämisessä
Kehittäjäopettaja  at Oulun kaupunki/Sivistys-ja kulttuuripalvelut


Oulun kaupunki osallistui kolme vuotiseen kehittämishankkeeseen, jonka aikana lokalisoitiin irlantilaista Digital Schools of Excellence-kriteeristöä ja arviointimallia. Eurooppalaisessa yhteistyössä hanke nimettiin Digital Schools of Europe, jonka lyhenne on DSoE. Irlannissa jo usean vuoden ajan toiminut arvionti on kannustanut kouluja arvioimaan omaa digitalisaation tasoaan ja sertifioitumaan DSoE-kouluna. Toiminta on verrattavissa esimerkiksi Vihreä lippu-ohjelmaan ja sertifiointiin.

Ihan aluksi kriteeristö lokalisoitiin.

Syksyllä 2017 kaikki oli saatu niin valmiiseen muotoon, että voitiin aloittaa varsinainen arvionti ja kartoitus Oulun kouluilla. Arvionti on tehty kolmellatoista koululla ja yksi koulu on jo ilmoittautunut haluavansa jatkoarviontiin sertifikaatiota varten. Sertifiointi ei siis ole pakollista, mutta siihenkin tarjoamme mahdollisuuden. 

Huomasimme, että tiekarttan luominen tukee vahvasti koulun kehittämistä digitalisaation saralla. Tarvitaan yhteistä kartoittamista ja keskustelua siitä, missä olemme ja minne haluamme koulua kehittää. Ilman selkeää rakennetta keskustelu lähtee helposti rönsyilemään ja punainen lanka katoaa nopeasti. Koulut ja erityisesti koulujen johto on saanut tästä hyvän ja toimivan sapluunan, jonka avulla monimutkaiseltakin vaikuttava asia voidaan selkeällä struktuurilla toteuttaa tehokkaasti, mutta opettajille mieluisalla tavalla. Muutos tarvitsee aina laadukasta dialogia ja juuri sitä meidän sapluunamme tukee. Jokainen saa sanoa sanottavansa ja yhteinen konsensus löytyy keskustelemalla. Oulussa DSoE on käytössä Opekan rinnalla. 

Oulussa käytössä ollut DSoE-tiekartta-arviointi on toteutettu kouluissa yhden iltapäivän mittaisessa tilaisuudessa. Käymme läpi, miten tämä on toteutettu ja miten mikä tahansa koulu tai koulutuksen järjestäjä voi ottaa menetelmän käyttöön. Tiekartan kriteeristöä kehitetään jatkuvan parantamisen mallilla koulujen ja opettajien kanssa käydyn keskustelu pohjalta.

Digitalisaation parissa tarvitaan jatkuvaa päivittämistä ja dynamiikkaa. Kriteeristö on vapaasti jokaisen käytettävissä ja muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi. Toivomme, että voimme jatkaa kehittämistyötä yhdessä toisiamme tukien. Yhdessä saamme varmasti enemmän aikaan. Meidän visionamme on mallin parantuminen edelleen kansalliseksi toimivaksi käytänteeksi - luodaan yhdessä Digital Schools of Finland.