Systeeminen uudistuminen kasvatus- ja opetustoimen digitalisaatiossa
digitalisaatio Leadership oppiva yhteisö strategia
Location: Esityssali 12 -
Chairperson: Kytömäki Jussi
Time: 3/21/19, 4:45 PM - 5:15 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Principals and leaders

Systeeminen uudistuminen kasvatus- ja opetustoimen digitalisaatiossa
perusopetusjohtaja  at Keravan kasvatus- ja opetustoimi terhi.nissinen@kerava.fi


Keravan kasvatus- ja opetustoimessa digitalisaation johtamista tuetaan TVT -opetuskäytön suunnitelman avulla. Vuoden 2018 aikana tämä suunnitelma uudistettiin siten, että se kokoaa nyt hieman pirstaleisena esiintyvää opetusteknologian hankintaa, käyttöä ja osaamista laajemmaksi kokonaisuudeksi. Uudistettu suunnitelma vastaa myös paremmin tämän päivän tarpeisiin digitalisaation johtamisen ja opetuskäytön näkökulmista. Yhtenä uudistamisen tarpeena sekä tavoitteena oli vastuualueiden yhteistyön laaja-alainen parantaminen ja käytännön toiminnan vakuuttava arviointi. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen digitiimien opettajajäsenet sekä hankinnoista vastaava TVT-suunnittelijamme työskentelivät uudistamisprosessin ajan yhdessä, varmistivat nivelvaiheiden toimivuuden ja synkronoivat suunnitelman sekä toimenpideohjelman siten, että toiminta on arvioitavissa vuosittain Opeka, Oppika ja Ropeka -kyselyjen kautta.

Näin muotoutui kasvatuksen ja opetuksen TVT suunnitelman rakenne ja sisällöt. Tavoitteenamme oli  tiivis ja käytännöllinen asennetta, tahtoa, linjauksia ja toimenpiteitä kuvaava työkalu, ei sanasta sanaan luettava tai lukematta jätettävä tiiliskivi. Pienryhmissä digitiimiläisemme tutustuivat huolellisesti em. kyselyjen sisältöihin ja luonnostelivat siltä pohjalta suunnitelmamme rakenteet ja tiiviit kuvaukset eri aihealueista. Tämän lisäksi digitiimit työstivät yhdessä suunnitelmaa konkretisoivan toimenpideohjelman. Kevättalven 2019 aikana pääsemme ensimmäisen kerran em. kyselyjen kautta arvioimaan, miten suunnitelmamme johtaminen ja toteuttaminen on onnistunut. Kevään 2019 aikana digitiimit myös valmistelevat opettajan työtä ohjaavan käsikirjan varhaiskasvatuksesta aina lukiokoulutukseen asti.

Tämä uudistamistyö palvelee koko organisaatiotamme aina yksittäiseen kouluun, opetusryhmään, oppiaineeseen ja oppilaaseen asti. Haluaisimme esitellä rakentamaamme systeemistä digitalisaation johtamista ja ekosysteemiä hyvänä toimintatapana myös muille opetuksen järjestäjille ja opetusteknologian tai digitalisaation parissa työskenteleville asiantuntijoille. Haluaisimme myös esittää yhteistyökutsun muille samaan suuntaan ajatteleville aktiivisille toimijoílle.

https://issuu.com/kerava/docs/tvt_suunnitelma_keravan_kasvatus_ja?e=28609268/65528806