Generatiiviset kuvat kuvataidetunnilla
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Tekoäly
Paikka: AREENA-sali -
Puheenjohtaja: Antti Sankala
Ajankohta: 19.4.2024 11.00 - 11.45 (45 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Lukion opettajat
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Kangas Ollipekka Yliopisto-opettaja  at Turun Yliopisto


Kangas Ollipekka , TaM, KM
Turun Yliopisto

Esityksessäni  pohdin kokemuksiani tekoälyn soveltamisesta kuvataideopetuksessa. Käyn läpi taiteellisia, eettisiä ja mediakasvatuksellisia näkökulmia, jotka ovat nousseet esiin, kun tekoäly on saapunut kuvataidetunneilleni. Kuvataiteilijana olen kokeillut generatiivisiä kuvaohjelmia  ja tuottanut promtografista valokuvaa Midjourneyllä.  Näistä tekoälyvalokuvista nähdään esimerkit esityksen kuvituksena.

Olen pyrkinyt syventymään tekoälyn herättämiin kysymyksiin ja tuon esityksessäni esille ajatuksia siitä, miten teknologia voi olla rikastuttava voimavara taideopetuksessa. Samalla korostan eettisten ja mediakasvatuksellisten näkökulmien merkitystä tässä kontekstissa.

Esitys tarjoaa pohdittavaa siitä, miten taiteen ja teknologian yhdistäminen voi avata uusia mahdollisuuksia kuvataideopetuksessa ja miten tekoäly muuttaa mediamaailmaa ja taiteen kenttää.