Valtakunnallinen lukio-opintotarjotin turvaa ja laajentaa lukioiden opetustarjontaa
Etäopetus Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Mika Setälä
Ajankohta: 21.4.2023 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)

Oksa Jukka Tutorhousen Digiluokan palvelujohtaja  at Tutorhouse Oy


Oksa Jukka , Tutorhousen Digiluokan palvelujohtaja
Tutorhouse Oy

Palonen Mika , Tutorhousen Digiluokan palvelupäällikkö
Tutorhouse Oy

Taustaa / lukioiden haasteita:

·       Ikäluokat pienenenevät ja lukiolaisten määrä vähenee

-> lukioiden toimintamahdollisuudet kaventuvat ja lukio voi olla jopa lakkautusuhan alla

·       Vähän valintoja kieliin, katsomusaineisiin ja vähän kirjoitettavien reaaliaineiden valinnaisiin/syventäviin opintoihin

-> opetusryhmien muodostaminen hankalaa

-> pätevien opettajien pitäminen/saaminen paikkakunnalle voi olla vaikeaa

·       Lukiolaiset hakeutuvat kasvukeskuksiin isompiin lukioihin laajemman opetustarjonnan takia

-> pienten lukioiden toimintaedellytykset kaventuvat entisestään

·       Pieniin ja kauempana kasvukeskuksista oleviin lukioihin vaikea rekrytoida päteviä opettajia koska opetustunnit vähenevät ja tulevaisuus on epävarma

-> ei päteviä opettajia kaikkiin aineisiin

-> sijaisopettajien saaminen on koko ajan kasvava haaste kaikkialla Suomessa

·       Erilaisia etäopiskelumahdollisuuksia on ollut jo pitkään. Ennen koronaa lukioiden omien / lukioverkostojen verkkokurssien toteutus on kuitenkin lähes poikkeuksetta perustunut itsenäiseen työskentelyyn ilman livekontakteja. Opiskelijat ilmoittautuivat itsenäisille verkkokursseille mielellään, mutta opinnot usein keskeytyivät. Myös esimerkiksi kielten opiskelu ilman aitoa vuorovaikutusta opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa laski opiskelumotivaatiota ja oppimistulokset saattoivat myös olla heikot.

 

Palvelumme toimintaperiaatteita ja oivalluksia:

·       Valtakunnallinen online-opetuspalvelu aloitti toiminnan syksyllä 2017. Online-opintotarjottimen kautta lukiolaiset mistä päin Suomea tahansa voivat opiskella mm. vieraita kieliä (saksa, ranska, espanja, venäjä, italia ruotsi, japani, kiina), S2-opintoja, katsomusaineita (UE, UO, UI, ET), vähän kirjoitettavien reaaliaineiden valinnaisia/syventäviä opintoja sekä abikursseja.

·       Opetus on lukiolaisille maksutonta niin kuin muukin lukio-opetus. Lukio / opetuksen järjestäjä varaa opintopaikat opiskelijoilleen ja maksaa opintojakso- ja opiskelijakohtaisen opintomaksun.

·       Toiminnan alusta asti keskiössä on ollut opettajan ja opetusryhmän vuorovaikutteisuus. Online-oppitunteja pidetään runsaasti opintojakson aikana, 2 x 75 min / vko. Opetusajankohta on yleensä koulupäivän jälkeen niin, että opiskelijat ovat ehtineet kotiin. Opiskelu on siis paikkaan sitomatonta mutta ei aikaan sitomatonta - oppitunnit pidetään lukujärjestyksen mukaan.

·       Vuodesta 2017 alkaen palvelun kautta järjestetyssä online-opetuksessa on opiskellut lukiolaisia jo yli 150 lukiosta. Tällä hetkellä (kevät 2023) valtakunnallista online-opintotarjotinta hyödyntää aktiivisesti noin 100 lukiota.

·       Valtakunnallinen online-opetuspalvelu mahdollistaa lukiolaiselle esimerkiksi vieraan kielen opinnot opiskelijan omassa lukiossa niin, että hänen ei tarvitse hakeutua toiselle paikkakunnalle opiskelemaan ja asumaan. ”Omassa lukiossa voi opiskella mitä vain”. Kieltä voi opiskella alusta saakka tai tulla mukaan ”matkan varrelta” jos oma lukio järjestää alkupään opintojaksot mutta esim. ryhmän hiipuessa viimeisiä opintojaksoja ei omassa lukiossa järjestetä. Opiskella voi tarvittaessa kaikki opintojaksot ennen yo-kirjoituksia.  

·       Lukio voi halutessaan tilata myös lukiokohtaisesti räätälöityjä online-opetuspalveluja: pätevien aineenopettajien antamaa online-opetusta eri oppiaineisiin kokonaisille ryhmille esimerkiksi tilanteessa, jossa sijaisopettajaa ei ole saatavissa, erityisopetusta sekä opinto-ohjausta (ks. erillinen posteriesitys lukiokohtaisista palveluista).

·       Opiskelijoiden palautteen mukaan online-opiskelu on ”ihan tavallista opiskelua aivan kuin luokassa”.