Oppimisen datan jäljillä - OmaData ammatillisessa koulutuksessa
ammatillinen koulutus Analytiikka Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Tarmo Toikkanen
Ajankohta: 21.4.2023 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)

Oppimisen datan jäljillä - OmaData ammatillisessa koulutuksessa
Paananen Henry lehtori  at HAMK Edu


Civil Taina , tutkija
HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Korhonen Niilo
Korhonen Niilo , Lehtori
HAMK

Jokainen meistä jättää digitaalisia jalanjälkiä käytettäessä verkon erilaisia palveluita. Sama koskee myös oppimisympäristöjä, joissa opiskelemme ja opimme. Oppimisen omadata käsitteenä on yleistynyt yhteiskunnan digitalisaation ja datafikaation myötä (LVM, 2018). Tulevaisuudessa eri järjestelmiin jättämämme digitaaliset jalanjäljet muodostavat ison datamäärän myös oppilaitoksissa. Ensimmäiset ilmentyvät datan hyödyntämisestä näkyvät jokapäivisissä oppimisympäristöissämme esimerkiksi oppimisanalytiikan työkaluina, joita opettajat ja opiskelijat hyödyntävät verkko-oppimisympäristöissä (Kajasilta, Christopoulos & Laakso, 2021). Aihe on herättänyt myös kriittisiä näkökulmia oppijoiden datan hyödyntämisessä ja profiloinnissa (Lehtiniemi & Haapoja, 2021). Datan keräämisessä ja tietojenkäsittelyssä on huomioitava lainsäädäntö ja tietosuojanäkökulmat yhä läpinäkyvämmin (OKM, 2021; Draschler & Greller, 2016; Pardo & Siemens, 2014).


Esityksessä kuullaan yleiskatsaus ammatillisen koulutuksen oppimisen OmaDatan tilanteessa Suomessa. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksenämme oli OmaDatan mahdollisuudet oppimisen henkilökohtaistamisprosessissa. Tavoitteenamme oli myös muodostaa kokonaiskuva tämänhetkisestä oppimisessa syntyvän OmaDatan hyödyntämisestä ammatillisissa oppilaitoksissa. Selvitimme tutkimustyössämme oppimisen OmaDatan osa-alueita ammatillisessa koulutuksessa perehtymällä aluksi OmaDatan nykytilanteeseen raporttien ja julkaisujen koonnilla. Selvitimme aikaisempien oppimisanalytiikkaan liittyvien kehittämishankkeiden tuloksia ja muodostimme kokonaiskuvaa. Seuraavassa vaiheessa kokosimme maantieteellisesti ja kokoluokittain kattavan otannan ammatillisista oppilaitoksista haastatteluja varten. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa haastattelemme ammatillisen koulutuksen opettajia ja muita oppimisen henkilökohtaistamisprosessissa mukana olevia henkilöitä. Ryhmähaastattelujen aluksi esittelemme tutkimuksen alkuvaiheessa muodostamaamme kokonaiskuvaa oppimisen OmaDatan tilanteesta Suomessa ja pyydämme kommentteja raporttiin. Tämän lisäksi ryhmähaastatteluissa toteutetaan toiminnallinen osio, jossa henkilöt pääsevät pienryhmissä pohtimaan opiskelijan polkuja ja niitä kohtia, joissa oppimisanalytiikkaa jo hyödynnetään ja joissa oppimisanalytiikkaa pitäisi hyödyntää. Esityksessämme käymme läpi tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja muodostamaamme kokonaiskuvaa OmaDatan tämän hetkisestä tilanteesta ja ensivaiheen ajatuksia tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista henkilökohtaistamisprosessissa ammatillisessa koulutuksessa.