LUMA-opettaja oman työnsä kehittäjänä
Hyvät käytänteet
Paikka: Esityssali 24 -
Ajankohta: 20.4.2023 11.15 - 12.30 (1 tunti 15 minuuttia)

Kiviluoto Oona projektisuunnittelija  at LUMA-keskus Suomi


Kiviluoto Oona , projektisuunnittelija
LUMA-keskus Suomi

Uusi-Kilponen Alisa , projektisuunnittelija
LUMA-keskus Suomi

Miten kehittää omaa osamistaan opetustyön ohessa? Suomalaisilla kouluttajilla on ollut vaikeuksia saada osallistujia täydennyskoulutuksiinsa muutaman viime vuoden aikana, sillä opettajan työajasta kilpailevat itse opetuksen lisäksi ohjaustehtävät, erilaiset hankkeet sekä raportointi. Tässä toimintasessiossa esitellään kolmen kiinnostavan esimerkin kautta opettajien jatkuvaa oppimista työn ohessa. Tapausten kautta osallistuja saa ideoita ja käytännön opetusmateriaaleja sekä toimintamalleja omaan työhönsä. Tapaukset ovat opettajien itsensä toteuttamia projekteja, jotka tukevat opetussuunnitelman toteuttamista. Tilaisuudessa jaettu opetusmateriaali tukee ITK-teeman lisäksi interaktiivisen tekniikan käyttöä opetuksessa.

Toimintasessiossa esitellään esimerkkien lisäksi sitä, mistä voi saada asiantuntija- ja vertaistukea oman työn kehittämiselle. Esittelemme innostavia malleja pitää yhteyttä muihin opettajiin ja verkostoitua kansainvälisesti. Toimintasessiossa jaetaan ideoita opettajilta opettajille, keskustellaan haasteista ja lähdetään suunnittelemaan omaa kehittämisprojektia leikkimielisen haasteen kautta. Tarkoituksena on, että osallistujat voivat halutessaan jatkaan kehittämistä osana maksutonta vertaisverkostoa tai hakea mukaan kansainväliseen tiedetapahtumaan, jonka osallistumiskulut on katettu. Kansainvälisessä tapahtumassa opettajat eri maista esittelevät toisilleen omia kehitysprojektejaan.

Toimintasession sisältö:

15 min Alustus kolmen esimerkin kautta: Mitä on kehittäminen oman työnsä ohessa ja millaisia kokemuksia siitä on?

30 min Ideointityöpaja pienryhmissä: Mihin aiheeseen kaipaan opetusmateriaalia ja mitä koulussani tai työssäni voisi kehittää?

15 min Alustus: Millaista tukea omaan kehittämiseen voi saada, millaisia opettajaverkostoja on olemassa ja missä omia kehittämisprojekteja pääsee halutessaan jakamaan?

15 min Kysymyksiä ja vapaata keskustelua kehittämisestä