5 Hyvää käytäntöä saavutettavuuden lisäämiseksi
5 Hyvää käytäntöä saavutettavuuden lisäämiseksi

Autio Joni Asiantuntija, Tuntiopettaja  at Keski-Pohjanmaan ammattiopisto KPEDU


Joni Autio , Asiantuntija, Tuntiopettaja
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto KPEDU

Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt (MOOTTORI) -hanke kehittää opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan digiosaamista ja toimintakykyä uudenlaisissa oppimisympäristöissä. Tarkoituksena on kehittää digitaalisen oppimisalustan palveluja saavutettavuuden näkökulmasta.​ Saavutettavuus on yksi työpaketeista ja tämän avulla pyrimme varmistamaan ja edistämään seuraavia asioita:  

  • Haluamme varmistaa tasavertaisen digioppimisen palveluiden käytön, jolla voimme edistää opiskelijoiden mahdollisuutta toimia täysivertaisesti oppimisessa digiä hyödyntäen. Saavutettavat oppimispalvelut tukevat vahvasti jatkuvan oppimisen periaatteita. ​ 

  • Lisäämme hankkeen kautta opetushenkilöstön tietoa ja osaamista saavutettavuusnäkökulman toteuttamisessa, sekä jaamme opiskelijoille tietoa aiheesta. ​ 

  • Saavutettavuuden kehittämisellä haluamme tukea myös erityisryhmien ja maahanmuuttajien integroitumista opintoihin, sekä sitä kautta työelämään. 

Moottori-hankkeessa olemme kartoittaneet yhteistyössä hanketoimijoiden Centria Ammattikorkeakoulun sekä Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa saavutettavuutta digipedagogiikassa. Olemme KPEDU:ssa laatineet hankkeen tiimoilta erilaisia huonetauluja, joissa nostetaan esille ongelmatilanteita, joissa saavutettavuus tuotetussa opetusmateriaalissa on heikkoa ja annetaan samalla työkalut korjata opetusmateriaali paremmin saavutettavaksi. 
 
Omassa ITK-posterissa esittelisimme hankkeen tuloksia juuri näiden hyväksi havaittujen menetelmien kautta ja laatisimme niistä 5 yleisintä esimerkkiä ongelmatilanteesta sekä ratkaisusta näiden asioiden korjaamiseen. Esim. miten powerpoint jäsennellään oikein, miten värejä käytetään saavutettavaksi ja paljonko tekstiä yhdessä esityksessä tulisi olla. Huonetaulut ovat suunniteltu paitsi opetuksen tueksi myös osaksi viestintää ja saavutettavuudesta tiedottamista organisaatioissamme. 

Posterin lisäksi mielellämme esitämme Webinaarissa hankkeemme tuloksia ja vastaamme mielellämme esille nouseviin kysymyksiin! 

Posterissmamme nostamme esiin seuraavat asiat:

1. Opetusmateriaalin selkeys, yksiinkertaisuus, loogisuus ja rytmitys.
2. Materiaalin helppokäyttöisyys (materiaalien saatavuus(
3. Materiaalien monimuotoisuus (powerpoint, video, ääni)
4. Kontrastien huomioiminen (värit, fontit, otsikot)
5. Eri päätelaitteiden huomioiminen ajasta- ja paikasta riippumattomaan opiskeluunYstävällisin terveisin, 

 

Joni Autio 

Asiantuntija 

Moottori -hanke (ESR) 

040 807 3606