Virtuaaliset oppimisympäristöt vaativan erityisen tuen opiskelijoille ammatillisessa koulutuksessa
Hybridiopetus Opetusteknologia Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Ari Korhonen
Ajankohta: 7.10.2022 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Koivisto Taru UFO-hankkeen projektipäällikkö  at Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto taru.koivisto@kiipula.fi 0504204144


Ek Kirsi Koulutuspäällikkö  at Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto kirsi.ek@kiipula.fi 0504204209

Koivisto Taru Taru UFO-hankkeen projektipäällikkö  at Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto taru.koivisto@kiipula.fi 0504204144

Hankkeessa kehitetään virtuaalisia ja simuloituja oppimisympäristöjä vaativan erityisen tuen opiskelijoille. Hankkeen tuloksena on digitaalisuuden mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntävä saavutettava ja yhdenvertainen opetuksen ja oppimisen malli.

UFO-hanke https://sites.google.com/kiipula.fi/ufo/etusivu

 

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023

Rahoittaja: ESR

 

Hankkeen tavoitteena on

§  ottaa käyttöön vaativan erityisen tuen ammatilliseen koulutukseen soveltuvia fyysisvirtuaalisia oppimisen tiloja

§  luoda visuaalisia ja saavutettavia VR/AR-oppimisympäristöjä

§  kehittää vuorovaikutteista valkotaulua hyödyntävä yli toimipaikkarajojen toimiva opetusmalli

§  valmistaa digitaalista saavutettavaa opetus- ja tukimateriaalia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammatilliseen koulutukseen.
 

Hankkeen tuloksena

§  opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on uudenlaista osaamista virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen käytännön taitojen opetuksessa ja työelämäyhteistyössä

§  digipedagogiset toimintamallit on otettu käyttöön

§  vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuudet käytännön taitojen oppimiseen lisääntyvät ja monipuolistuvat

§  opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat

§  opiskelijoiden yleiset digitaidot paranevat ja se tukee osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa ja työelämässä opintojen jälkeen.

 

Hankkeessa kehitettäväksi suunniteltuja fyysisvirtuaalisia oppimisympäristöjä ja niiden kokonaisvaltaista hyödyntämistä toteutetaan Suomessa ensimmäistä kertaa vaativan erityisen tuen ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanketyön tuloksena on aiempaa yksilöllisempi ja joustavampi, saavutettava ja yhdenvertaisen opetuksen ja oppimisen mahdollistava toimintamalli sekä sitä tukeva fyysisvirtuaalinen oppimisympäristö ja digipedagoginen osaaminen.

 

Hanke uudistaa vaativan erityisen tuen ammatillisten oppilaitosten pedagogista ajattelua. Digitaalisesti toteutettu joustava virtuaaliopetus ja simuloidut ympäristöt muokkaavat pedagogista toimintaa uuteen järjestykseen. Opittavat tiedot ja taidot voidaan pilkkoa opiskelijan tarpeiden mukaisiin kokonaisuuksiin ja tehtäviä voi toistaa ja harjoitella yksilöllisten tarpeiden mukaan.  

 

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammatillinen koulutus yhdenvertaistuu, ajantasaistuu ja osaaminen vastaa paremmin yhteiskunnan digitaalisiin vaatimuksiin.

 

Tule kuulemaan ja näkemään missä vaiheessa kehitystyö on tällä hetkellä!