Kuinka valjastetaan digitalisaation tuomat mahdollisuudet, jotta jokainen oppilas onnistuu?
Opetusteknologia Virtuaaliympäristöt Yksilöllinen oppiminen
(1 tunti 30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Ruusunen Emilia Territory Channel Manager  at Microsoft a-eruusunen@microsoft.com +358405729998


Heino Sami Customer success manager  at Microsoft v-samiheino@microsoft.com

Oppilaiden erilaiset tarpeet edellyttävät meiltä uudenlaisia tapoja toteuttaa opetusta. Päällimmäisenä ajatuksena on pohtia, miten voidaan tukea ja ohjata kaikkia opiskelijoita pääsemään omaan parhaimpaansa hyödyntämällä osallistavia ja oppilaslähtöisiä työskentelytapoja. 

Microsoftin M365-ympäristö tarjoaa opettajille ja opiskelijoille monipuolisen alustan tukemaan oppimista ja sen etenemisen seuraamista. Yhteisöllinen tiedon rakentaminen, osallistava opetus, yksilölliset tehtävänannot, saavutettavuuden huomioinen sekä hyvinvoinnin seuraaminen ovat esimerkkejä asioista, joita opettajat pyrkivät huomioimaan opetuksessa. 

Tässä työpajassa osallistujat tutustuvat Luokka Teamsin mahdollisuuksiin. Työpajassa pureudutaan mm. 

  • Tehtävänantoon ja sen mahdollisuuksiin 

  • Yhteistyö- ja keskustelumahdollisuuksiin 

  • Tekoälyn hyödyntämiseen lukemisen edistymisen tukena 

  • Reflect-työkalun käyttämiseen oppilaiden hyvinvoinnin seuraamisessa 

  • Insights-osioon, jota voidaan hyödyntää opiskelijoiden tukemisessa analytiikan avulla 

  • Hyviin koulumaailman käytänteisiin 

  • Osallistujilta nouseviin teemoihin 

Työpajan jälkeen osallistujilla on valmiudet ja ymmärrys siitä, miten he voivat lähteä hyödyntämään Luokka Teamsin ominaisuuksia omien opiskelijoidensa kanssa arjen työssään.