Opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta
Opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta
Etäopetus Hybridiopetus Opetusteknologia
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Nevaranta Matias Järjestelmäkoordinaattori  at Satakunnan ammattikorkeakoulu matias.m.nevaranta@samk.fi 0447103119


Kaila Erkki Yliopistonlehtori, ohjelmistotekniikka  at Turun yliopisto ertaka@utu.fi 0503454325

Lempinen Katja Verkko-opetuksen koordinaattori  at Satakunnan ammattikorkeakoulu katja.lempinen@samk.fi 0447103323

Nevaranta Matias Järjestelmäkoordinaattori  at Satakunnan ammattikorkeakoulu matias.m.nevaranta@samk.fi 0440510915

Suomalaisessa korkeakoulutuksessa monimuoto-opinnot ovat nostaneet suosiotaan tasaisesti viime vuosikymmenen ajan. Täysin verkossa toteutettavat tutkinto-ohjelmat ovat uusi ilmiö suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Tulevaisuudessa jatkuvan oppimisen laajeneminen ja Digivision tuomat muutostarpeet koulutuksen toteuttamisessa tuovat lisää haasteita etä- ja verkko-opetuksen toteuttamiseen. Tässä tilanteessa tullaan tarvitsemaan lisää tietoa lähiopetukseen tottuneiden opiskelijoiden ajatuksista ja kokemuksista etä- ja verkko-opetuksesta, joista pandemian myötä tuli osa normaalia opiskelija-arkea.

Selvitimme keväällä 2021 pääasiassa lähiopetukseen tottuneiden opiskelijoiden kokemuksia pandemian aiheuttamasta etäopiskelusta. Ennen tätä etäopiskelu ei ollut tavanomaista kaikilla aloilla, ja vaikka joitain tutkinto-ohjelmia rakennettiinkin monimuodon ja verkko-opetuksen ympärille, ei etäopiskelu ollut vielä kaikilla aloilla yleistä, välttämätöntä tai edes mahdollista. Kun pandemia alkoi ja kaikkien piti tottua etäopiskeluun, oli välittömästi havaittavissa eroja opiskelijoiden taitojen, motivaation ja itseohjautuvuuden välillä. Näiden erojen ilmenemistä vauhdittivat myös opiskelijoiden kokemukset opetushenkilökunnan erilaisista lähtökohdista toteuttaa digipedagogisesti hyviä opintoja lyhyellä varoitusajalla, jopa ilman mitään aikaisempaa kosketusta etäopetukseen. Opiskelijat asetettiin hankalaan asemaan, jossa heidän piti oppia uudessa ympäristössä koulutusalasta riippumatta.

Tutkimuksella lähdettiin kartoittamaan näitä eroja ikäryhmien, aiemman koulutustaustan, koulutusalojen ja tietoteknisten taitojen lähtökohdista. Opiskelijoilta kysyttiin perusteita sille, oliko etä- ja verkko-opiskelu vaikeampaa vai helpompaa kuin lähiopetus ennen pandemiaa. Tutkimus toteutettiin suomalaisessa ammattikorkeakoulussa vuosi pandemian alkamisen jälkeen. Tällöin kaikki olivat jo ehtineet siirtyä etäopetukseen. Kyselyyn vastasi 133 opiskelijaa kaikilta eri koulutusaloilta kyseisestä ammattikorkeakoulusta. Tutkimukseen osallistui myös täysin verkko-opetukseen perustuva tutkinto-ohjelma, jonka odotettiin erottuvan tuloksissa. Esittelemme posterissa tutkimuksen taustoja, kvantitatiivisia tuloksia, eroja koulutusaloittain ja opiskelijoiden sanallisia mielipiteitä etäopetuksen hyvistä ja huonoista puolista.