DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Tekoäly
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 6.10.2022 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Pukonen Seppo Hankepäällikkö, Turku  at DigiOne seppo.pukonen@turku.fi 040-7242198


Elsilä Petri Hankepäällikkö, Espoo  at DigiOne petri.elsila@espoo.fi 040-6368069

Pukonen Seppo Hankepäällikkö, Turku  at DigiOne seppo.pukonen@turku.fi 040-7242198

Ylinikkilä Jasmina Hankepäällikkö, Tampere  at DigiOne jasmina.ylinikkila@tampere.fi 044-4235318

DigiOne-hankkeen tavoitteena on rakentaa uudenlainen koulutusalan alustatalousekosysteemi. Digitaaliselle palvelualustalle kootaan erilaisia koulutuksenjärjestäjien palveluita, jotka edistävät pedagogisen toimintakulttuurin uudistamista. Ekosysteemiä kehitetään helpottamaan ja parantamaan oppijoiden, opettajien, rehtoreiden ja muun henkilökunnan arkea sekä edistämään oppimista, yhteiskehittämistä ja yhdenvertaisuutta. Hankkeessa tuotetut palvelut laajennetaan kaikkien Suomen kuntien käyttöön vuodesta 2024 alkaen.

DigiOne tulee muuttamaan merkittävästi koulujen ja oppilaitosten arkea. Se tulee korvaamaan kehityshankkeen aikana DigiOnen seitsemässä kehittäjäkaupungissa muun muassa Wilman. Avoimien rajapintojen ansiosta julkisten ja kaupallisten toimijoiden palveluita on helppo liittää DigiOne-palvelualustalle. Palvelualusta kokoaa kaikki koulutuksessa ja oppimisessa tarvittavat palvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

DigiOnen perustana on oma alusta, tietovarasto sekä oppilaitoshallinnan ja vuosisuunnittelun palvelut, jotka linkittyvät muihin palveluihin ja luovat niille tarvittavat perustiedot. Etenkin toimiva vuosisuunnitelma on rehtorin johtamistyön perusta ja merkittävä osa koulun arkea. Oppilaitoshallinnan ja vuosisuunnittelun palvelut ovat ns. DigiOnen omia palveluita.

DigiOnen myötä myös opettajat saavat käyttöönsä täysin uuden palvelun, joka mahdollistaa heille kokonaisvaltaisen opetuksen suunnittelu-, ja arviointityön digitaalisesti. Opetuksen suunnittelun palvelun avulla ePerusteissa olevat oppiainekohtaiset vuosiluokkaistetut oppimisen tavoitteet ja arvioinnin perusteet ovat opettajalla opetuksen suunnittelussa helposti saatavilla sekä näin myös oppijoiden ja huoltajien nähtävillä. Lisäksi palvelu tuo myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia opettajien väliseen yhteistyöhön sekä tuo helpotusta oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien liittämiseen osaksi opetuksen suunnittelua ja toteutusta.

Palveluiden muodostaman palvelualustan avulla DigiOne voi kehittää kasvatus- ja opetusalaa uudistavia palveluita ja luoda yhteentoimivan kokonaisuuden, joka tukee oppimista, yhdenvertaisuutta, yhteiskehittämistä, yhteisopettajuutta ja pedagogisen toimintakulttuurin muutosta.

Foorumiesityksessä keskitytään DigiOnen kolmeen yhteiseen palveluun, jotka ovat kodin ja koulun yhteistyön palvelu, hakemisen ja päätöksenteon palvelu sekä luku- ja työjärjestyspalvelu. Esityksen aikana tulemme näyttämään väläyksiä tulevista palveluista.

Kodin ja koulun yhteistyön palvelun tuottaa vahva viestintäteknologian osaaja ja palvelu tulee kokoamaan kodin ja koulun välisen viestinnän ja asioinnin yhteen paikkaan, lisäämään vuorovaikutuksen edellytyksiä ja helpottamaan oppijoiden tukemista sekä pedagogista toimintaa.

Hakemisen ja päätöksenteon palvelu toteutetaan ratkaisulla, joka on tunnettu käyttäjäystävällisistä lomakkeista ja prosesseista sekä sujuvasta prosessienhallinnasta. Se nopeuttaa ja helpottaa huoltajien ja oppijoiden sähköistä asiointia sekä parantaa tietoturvaa.

Luku- ja työjärjestysten palvelussa hyödynnetään tehokasta optimointiratkaisua, joka on käytössä ympäri maailmaa 76 maassa ja yhteensä yli 26 000 koulussa. Palvelu helpottaa resurssien tehokasta käyttämistä, ja sitä kehitetään hankeen aikana vastaamaan paremmin myös suomalaisen lukiokoulutuksen tarpeita.