Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Varhaiskasvatuksen STEAM Oulussa
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 36 -
Ajankohta: 6.10.2022 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lassila Hanna varhaiskasvatuksen opettaja  at sivistys- ja kulttuuripalvelut/varhaiskasvatus hanna.lassila@ouka.fi 0401869112


Lassuri Anu varhaiskasvatuksen opettaja  at sivistys- ja kulttuuripalvelut/varhaiskasvatus anu.lassuri@ouka.fi 0405855344

Ylitalo Anne varhaiskasvatuksen opettaja  at sivistys- ja kulttuuripalvelut/varhaiskasvatus anne.t.ylitalo@ouka.fi 0405256134

Oulun kaupungissa käynnistyi syksyllä 2021 kaksi STEAM-pedagogista kehittämiskokonaisuutta, Heikinharjun Luontokoto sekä Intoa ja iloa Oivaltamosta. 

Intoa ja iloa Oivaltamosta kuuluu Opetushallituksen Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa avustuskokonaisuuteen. Kahden vuoden aikana Oulun kaupungin neljään varhaiskasvatusyksikköön rakennetaan Oivaltamot; tiede-, taide- ja teknologiakasvatuksen oppimisympäristöt. Avustuksen aikana luodaan varhaiskasvatukseen STEAM-toimintamalli ja kehitetään varhaiskasvatuksen STEAM-opinpolku. Intoa ja iloa Oivaltamosta vahvistaa varhaiskasvatuksen digitaalista sekä tiede- ja taidekasvatuksen toimintakulttuuria. 

Heikinharjun Luontokoto on varhaiskasvatuksen luontokasvatuksen ja STEAM -pedagogiikan kehittämisyksikkö.  Luontokodon toiminnassa luontokasvatus ja STEAM -pedagogiikka kulkevat rinnakkain. Luontokasvatusta syvennetään STEAM-pedagogiikan ja -välineistön avulla. Toiminnassa konseptoidaan STEAM pedagogiikan mukaista tutkivan oppimisen tilaa. Tarkoituksena on saada tutkiva oppiminen ja STEAM-pedagogiikka osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä. Luontokodon toiminta kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstön STEAM-pedagogiikan osaamista ja myönteistä luontosuhdetta tarjoamalla monipuolisia oppimiskokemuksia luonnossa.