Pakopelikäsikirja - Ongelmia vai ratkaisuja?
Pakopelikäsikirja - Ongelmia vai ratkaisuja?
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt

Nenonen Sanna Projektitutkija  at Itä-Suomen yliopisto


Posterin pdf-versio

Pakopeleillä tarkoitetaan tarinoiden varaan rakentuvia erilaisia tehtävä-, ongelma-, tai haastekokonaisuuksia, jotka ovat ajallisesti rajattuja (Nicholson, 2018). Pakopelit ovat olleet suosittua viihdettä jo pitkään. Pakopelejä pelataan yleensä ryhmänä tai tiiminä ja usein tarkoituksena on paeta huoneesta tai huoneista (Nicholson 2015). Tutkimus antaa viitteitä siitä, että pakopelit koetaan motivoivina, aktiivista oppimista ja yhteisöllistä ongelmanratkaisua mahdollistavina konstruktivistisina oppimisympäristöinä (Fotaris & Mastoras 2019). 

Viihdekäytön lisäksi viime vuosina on herännyt kiinnostus käyttää pakopelejä pedagogisesti osana opetusta. Pakopeli tarjoaa luontevan ja turvallisen mahdollisuuden epäonnistua tai turhautua, mutta lopulta myös onnistua ja kokea empatiaa. Se kehittää huomaamatta myös sosiaalisia ryhmätyöskentelytaitoja. Näin ollen pakopelipedagogiikkaa sopii hyvin opetuksen työtavaksi. Se toteuttaa OPS:n tavoitteita; oppiaineen sisältötiedon ja taitotavoitteiden lisäksi saadaan näkyviksi laaja-alaiset osaamisen tavoitteet unohtamatta tulevaisuuden taitoja esim. yhteistyö- ja ongelmaratkaisutaitoja sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 

Posterissa esitellään hankkeessa tuotettua sähköistä, avointa ja maksutonta pedagogista pakopelikäsikirjaa “Pakopelikäsikirja -ongelmia vai ratkaisuja? Pakopelikäsikirja opetuksen ja oppimisen tueksi ”, jossa esitellään laajasti pedagogisia pakopelejä opetuksessa ja niiden soveltuvuutta OPS:n tavoitteisiin. Lisäksi opettajille annetaan tietopaketti pakopelien suunnitteluun, toteutukseen sekä pakopelien käyttämiseen arvioinnin apuna.  Pakopelikäsikirjassa on useita esimerkkejä tehtävistä ja pakopeleistä, joita löytyy sekä fyysisinä että digitaalisina kattaen kaikki kouluasteet varhaiskasvatuksesta yliopisto-opiskeluun.  

 

Nicholson, S. 2015. Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. https://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf [Luettu 19.4.2022] 

 

Nicholson, S. 2018. Creating Engaging Escape Games for the Classroom. Childhood Education, 94 (1), 44-49. 

 

Fotaris, P., Mastoras, T. 2019. Escape Rooms for Learning: A Systematic Review. Conference paper: 13th European Conference on Games Based Learning. Odense, Denmark.