Koulujen ja huoltajien materiaalipankit
Koulujen ja huoltajien materiaalipankit
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt

Juutinen Saara Sometutor  at Raision kaupunki


Posterin pdf-versio

Posterin tehtävä esitellä kaksi materiaalipankkia. Materiaalipankit on tehty kouluille ja huoltajille.

Kouluille tehdyllä sivustolla on luokka-asteittain kootusti digiturvatuntien materiaaleja. Tunteja on tänä vuonna pilotoitu ja testattu alueellisesti. Digiturvatuntien päätavoite on vahvistaa lasten ja nuorten turvataitoja ja kykyä tunnistaa potentiaalisesti uhkaavia tai vaarallisia tilanteita digiympäristöissä. Huoltajien sivustolla on infoa kootusti lapsen mediahyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyen. Keskustelu lapsen mediakuulumisista tulisi olla osa jokaisen kodin arkea.