VOV! Mentoroinnilla potkua verkko-opinnon rakentamiseen
Etäopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Vainio Leena
Ajankohta: 18.4.2024 17.15 - 17.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammatillinen oppilaitos: Rehtorit ja johtajat

VOV! Mentoroinnilla potkua verkko-opinnon rakentamiseen
Nykopp Leena Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Stadin ammatti- ja aikuisopisto


Leppänen Annukka , Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija
Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Nykopp Leena , Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija
Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Tule kuulemaan verkko-opintovalmennuksen (VOV) toteuttamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistossa!

Verkossa suoritettujen opintojen määrä on noussut huomattavasti viime vuosina. Stadin AO:ssa yksi haasteista on ollut saada opetushenkilöstö toteuttamaan korkealaatuisia verkko-opintoja. Moni ammatillinen opettaja katsoo, ettei oma kädentaitoja vaativa ala sovi opetettavaksi etänä tai verkossa, ei edes osin. Oppilaitostasolla opetushenkilöstölle on jaettu runsaasti teoriatietoa verkko-opintojen rakentamisesta, mutta jaettu tieto ei ole ollut riittävä kannuste päästä tavoiteltuun tasoon verkko-opintojen tarjoamisessa. Henkilöstöä tukevia toimivia käytänteitä ja esimerkkejä ei myöskään ole vielä tarpeeksi tarjolla.  

Verkko-opintovalmennus vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla opettajille valmiin verkkokurssin, jonka avulla opetellaan teoriassa laadukkaan verkko-opintokokonaisuuden suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista. Tämän lisäksi opettajille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta mentoroinnin avulla, jotta heillä on riittävä tuki kehittää omaa materiaalia. Mentoreina toimivat Stadin AO:n digipedatiimin asiantuntijat.

Verkko-opintovalmennusta on toteutettu jo kolme kertaa. Valmennusta on hiottu palautteiden perusteella. Pääsääntöisesti palaute on ollut erittäin positiivista. Malli on ollut niin toimiva, että se on otettu käyttöön myös VR-pedagogiikan jalkauttamisessa opetustyöhön.

Käytännön tuki eli henkilökohtainen mentorointi on lisännyt opettajien halua ja uskallusta lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan verkko-opintoja. Valmiita toteutuksia on jaettu mm. opettajatiimeissä ja kahdesti vuodessa järjestettävillä Digioppimisen messuilla.

Esityksessä käymme läpi verkko-opintovalmennuksen sisältöä, toteutustapaa ja palautteita valmennuksesta.