Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Tiedolla ohjaaminen SAMKissa
Analytiikka Hyvät käytänteet
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat
  • Korkeakoulut: Rehtorit ja johtajat

Keckman Marjo lehtori, opinto-ohjaaja  at Satakunnan ammattikorkeakoulu


Keckman Marjo , lehtori, opinto-ohjaaja
Satakunnan ammattikorkeakoulu

Porri-Henttinen Heini , lehtori, data-analytiikka ja matematiikka
Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMKissa havahduttiin data-analytiikan tarpeeseen opiskelijaohjauksessa. Tarve oli saada selkeä yleisnäkymä opiskelijoiden suorituksista, jotta ohjausta pystyttäisiin kohdentamaan paremmin sitä tarvitseville. Tavoitteena oli, että opiskelijaohjauksesta tulisi yhdenvertaisempaa, saavutettavampaa ja kestävämpää. 

Kehittämistyötä lähdettiin työstämään moniammatillisella tiimillä, johon kuuluivat opinto-ohjaaja, data-analytiikan lehtori, opetuspäällikkö sekä dataa koordinoiva erityisasiantuntija. Työkaluksi valikoitui Microsoftin Power BI-ohjelmisto. Moniammatillisen tiimin etuna oli, että jokainen katsoi dataa eri näkökulmista ja näin täydensivät toistensa osaamista. Pian huomasimme kehittävämme monipuolisempaa työkalua kuin aluksi ajattelimme. Työstämisen ja testaamisen jälkeen kehittyi pilotti-versio opiskelijadatan analysointiin tarkoitetusta Opo-työkalusta. 

Opo-työkalusta hyötyvät opinto-ohjaaja, opettajatutorit, lehtorit, opetuspäälliköt ja opiskelijat.

Opinto-ohjaaja löytää koontilastat opiskelijoista opiskelijoiden opintojen etenemisestä. Hän näkee yhdellä silmäyksellä suoritetut ja hylätyt opintojaksot sekä tulevat opintojaksojen toteutukset. Näiden tietojen avulla saadaan selkeät näkymät opiskelijan ohjaukseen ja uraohjaukseen.

Opettajatutorit pystyvät seuraamaan tutorryhmänsä  opintopistekertymiä, suorituksia ja ilmoittautumisia yhdestä näkymästä ja pystyvät porautumaan yksittäisen opiskelijan kohdalla syvemmälle.

Lehtorit pystyvät työkalun avulla seuraamaan omien opintojaksojen läpäisevyyttä esimerkiksi vuositasolla. He saavat myös helposti koontinäytön opiskelijoista, jotka ovat osallistuneet opintojakson jollekin toteutukselle, mutta varsinainen opintojakso on jäänyt suorittamatta.  

Opetuspäälliköt tunnistavat työkalun avulla ns. pullonkaulaopintojaksot, jotka saattavat vaatia lisäresurssointia tai esimerkiksi opintojakson kehittämistä.     

Aluksi työstimme työkalua Exceleiden avulla, joita erityisasiantuntijamme meille toimitti. Todettuamme rakenteen toimivaksi, veimme datan Azureen. Tämä mahdollisti datan päivittymisen kerran vuorokaudessa. SAMKissa kehittämistyö alkoi Palveluliiketoiminnan osaamisalueelta. Kehittämisprojektin tavoitteena on saada työkalu käyttöön jokaiselle osaamisalueelle. Työkalun etuna on se, että pystymme tarpeen mukaan luomaan uusia näkymiä, muokkaamaan jo olemassa olevia näkymiä sekä tekemään kehitystyötä kestävästi.