Taianomaiset oppimispelit tekoälyn avulla!
Oppimisympäristöt Tekoäly Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Kiili Kristian
Ajankohta: 19.4.2024 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Jääskeläinen Anna-Mari Pedagoginen asiantuntija & kouluttaja  at Seppo.io


Jääskeläinen Anna-Mari , Pedagoginen asiantuntija & kouluttaja
Seppo.io

 Mitä teemme?

Seppo tarjoaa pelillistämistyökalun, joka mahdollistaa perinteisten koulutusmateriaalien ja tilaisuuksien muuntamisen aktivoiviksi ja elämyksellisiksi oppimispeleiksi. Tarjoamme lisäksi monipuolisia koulutuksia eri kouluasteiden opetushenkilöstölle ja organisaatioiden koulutuksista sekä perehdytyksistä vastaaville toimijoille.


🧩 hAASTEEMME

Pelillistäminen on pedagoginen keino, jonka täyden potentiaalinen hyödyntäminen vaatii rohkeaa uuden kokeilua sekä luovuutta muotoilla tehtäviä pelillisellä otteella. Uusien tapojen käyttöönotto ottaa aikaa, jota aina ei ole niin paljon kuin haluaisimme. Halusimmekin löytää keinoja tukea asiakkaitamme luomaan nopeammin materiaaleistan pelejä sekä samalla itse innostumaan löytämään uusia puolia pelillisyyden sekä tekoälyn tuomista hyödyistä.

💡 Mitä teimme?

Aloimme testata kuinka teköälyn voi ohjeistaa auttamaan ja nopeuttamaan erilaisten koulutusmateriaalien pelillistämisessä Seppo-alustalla. Lisäsimme pelillisyyskoulutuksiimme opastusta kuinka oppimispelejä voi rakentaa mm. ChatGPT:n ja Canva:n avulla. 

✨ Mitä esityksemme tarjoaa?

Esityksessä saat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää Seppo pelillistämistyökalun kanssa sekä ideoita siihen, miten voivat soveltaa tekoälyä pelillistämisprosessissa!