Saavutettavuuden koulutus ja sen kehittäminen – kokemuksia Tampereen yliopistosta
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 19.4.2024 9.00 - 9.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat
  • Yliopistot: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Avellan Tero väitöskirjatutkija  at Tampereen Yliopisto


Avellan Tero , väitöskirjatutkija
Tampereen Yliopisto

Baltzar Pauliina , väitöskirjatutkija
Tampereen Yliopisto

TACCU (Tampere Accessibility Unit) on monitieteellinen saavutettavuustutkimukseen ja -koulutukseen erikoistunut ryhmä Tampereen korkeakouluyhteisössä. Olemme järjestäneet vuodesta 2020 alkaen kansainvälistä englanninkielistä verkkokoulutusta saavutettavuudesta yliopiston omille opiskelijoille. Jatkuvan oppimisen palveluiden sekä vuosina 2020 ja 2021 järjestettyjen kesäkoulujen kautta olemme tavoittaneet myös yliopiston ulkopuolisia opiskelijoita.

Kokonaisuutena yli 30 opintopisteen kurssitarjonta koostuu 5 opintopisteen laajuisesta “Fundamentals of Accessibility” –kurssista sisältäen saavutettavuuden perusteet, sekä 5 opintopisteen projektityöstä ja vapaasti valittavista 1 opintopisteen minimoduuleista. Saavutettavuuden koskiessa laajasti koko yhteiskuntaa, koulutuskokonaisuuden keskiössä ovat monialaiset minimoduulit, joita on yli 20 erilaista.

Minimoduulit tarjoavat yksittäisistä saavutettavuuden aiheista helposti lähestyttävän yleiskuvan, aina kuvakommunikoinnista ja selkokielestä perinteiseen verkkosaavutettavuuteen sekä tulevaisuuden digitaaliseen mediaan ja teknologioihin. Opiskelijat voivat suorittaa haluamansa määrän minimoduuleja ja saada näin hyvin laajan näköalan saavutettavuuteen yhteiskunnan eri alueilla sekä erilaisissa tuotteissa ja palveluissa.

Tässä esityksessä esittelemme koulutusta keväällä 2023 tehdyn kyselyn pohjalta. Koulutus on ollut alusta lähtien itsenäisesti suoritettavaa verkkokoulutusta, ja olemme joutuneet myös itse pohtimaan sitä, onko koulutus saavutettavaa. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden kokemuksia verkkokoulutuksen toteutuksesta ja sisällöistä, nostaen esille myös eri saavutettavuusnäkökulmia.

Esityksessä tuomme esille asioita, joita me olemme oppineet, sekä niiden pohjalta muodostuneita hyviä käytänteitä. Haluammekin herättää keskustelua siitä, miten saavutettavuuden koulutusta voitaisiin kehittää ja miten siitä tulee saavutettavaa kaikille.