Pihkametsän tarinoita -sivuston avulla kohti eheää lukutaitoa
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Tekoäly
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Antti Sankala
Ajankohta: 18.4.2024 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Luokanopettajat

Pihkametsän tarinoita -sivuston avulla kohti eheää lukutaitoa
Heli Rautiainen luokanopettaja  at Salmelan koulu


Rautiainen Heli , Luokanopettaja
Sotkamon kunta

Selkälä Katju , Luokanopettaja
Sotkamon kunta

Tanhua Tiina , Luokanopettaja
Sotkamon kunta

Kesällä 2022 Sotkamossa käynnistyi Eheä alkuopetus -hanke. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Sotkamon kunnan rahoituksella. Hanketta koordinoi kolme sotkamolaista luokanopettajaa Heli Rautiainen, Katju Selkälä ja Tiina Tanhua.

Hankekoordinaattorit ovat jo pitkään hyödyntäneet työssään perinteisten opetusmenetelmien lisäksi sähköisiä oppimisympäristöjä eri vuosiluokilla. Heistä jokaisella on myös vankka kokemus digitutorina toimisesta. Digiä, erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä perinteisiä, hyväksi havaittuja elementtejä käytetään luontevana osana opetusta. Uusien ja perinteisten opetusmenetelmien ei tarvitse sulkea pois toisiaan, vaan sitomalla nämä yhteen saadaan luotua parhaiten lapsen oppimista tukeva eheä kokonaisuus.

Pihkametsän tarinat -sivusto on luotu osana Eheä alkuopetus -hanketta. Verkosta löytyvässä opetusmateriaalissa opettajien luomat satuhahmot houkuttelevat tarinoiden ja tehtävien avulla oppilaita mielikuvittelemaan. Lisäksi he opastavat oppilailta kohti eheää lukutaitoa, jonka osaamisalueet perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemiin digitaalisen osaamisen kuvauksiin.

Koko lukuvuodeksi suunnitellut viikottaiset tarinahetket vievät oppilaat Paju-peikon mediamajaan (medialukutaito), Sumun digipajaan (digitaalinen osaaminen) ja Usvan ohjelmointitoimistoon (ohjelmointiosaaminen). Lisäksi sivustolta löytyy materiaalia mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen sekä tekoälyn ymmärtämiseen alkuopetusikäisille sopivalla tavalla.

Tarinalliseen kokonaisuuteen on mahdollista integroida eri oppiaineita sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia.Tehtävät on luotu niin, että niitä voi käyttää myös ilman viikottaisia tarinahetkiä yksittäisiä tehtäviä hyödyntäen. Materiaali on ilmainen ja kaikkien opettajien vapaasti hyödynnettävissä.

Opetusmateriaalin luomisen lisäksi Eheä alkuopetus -hankkeessa on koulutettu Sotkamon kunnan alkuopettajia Pihkametsän tarinoita -materiaalin käyttöön. Hanke on mahdollistanut alkuopettajien irrottamisen omasta työstään koulupäivien aikana tapahtuviin koulutuksiin sekä vierailemaan koordinaattoreiden luokissa. Koordinaattorit ovat jalkautuneet lisäksi kunnan alkuopetusluokkiin samanaikaisopettajiksi.

Kaikkien kunnan alkuopettajien yhteinen aika eheän lukutaidon äärellä on ollut motivoivaa ja merkityksellistä. Koulutus- ja vierailupäivinä opettajat ovat saaneet konkreettisesti tutustua Pihkametsän materiaalien käyttöön. Pihkametsän tarinat on otettu myönteisesti vastaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Saadun palautteen perusteella materiaali on madaltanut kynnystä digitalisaation lisäämiseen opetuksessa.

Esityksessä esittelemme sivuston opetusmateriaalia. Kerromme myös, miten käytämme sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. M365- lukuvalmentaja) hyödyksi eheän lukutaidon rakentamisessa. Lisäksi näytämme vinkkejä tekoälyn käsittelemiseen alkuopetusikäisten kanssa sekä kerromme kokemuksia hankkeen aikana pidetyistä opettajien koulutuksista.