Kohti oppijalähtöistä avointa oppimateriaalia
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Paakkinen Jouni
Ajankohta: 19.4.2024 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
 • ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt
 • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
 • Korkeakoulut: Hallintohenkilöstö

Kohti oppijalähtöistä avointa oppimateriaalia
Varonen Mari verkkopedagogiikan suunnittelija  at Jyväskylän ammattikorkeakoulu


Varonen Mari , verkkopedagogiikan suunnittelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Avoimia oppimateriaaleja vuodesta 2009

Ryhdyimme julkaisemaan avointa oppimateriaalia 15 vuotta sitten korkeakoulumme WordPress-alustalla. Samalla aloitettiin blogien sekä verkkolehtien julkaisemisen, lisäksi helpdesk-sivusto toimi WordPressissä. WordPress asennettiin korkeakoulun omalle palvelimelle. Oppimateriaalisivustot toteutettiin multisite-ratkaisuna, joten jokainen oppimateriaali oli oma sivustonsa. Uusien sivustojen tilaus sekä käyttäjähallinnointi keskitettiin sivustojen ylläpitäjälle. Sivustoille luotiin ulkoasumäärityksiin ja toiminnallisuuksiin vaikuttavia teemoja. 

Annoimme korkeakoulun henkilöstölle vapauden tuottaa sisältöä. Tämän johdosta avoimet oppimateriaalit -sivusto muodosti hyvin kirjavan kokonaisuuden: oppimateriaalien ohella sivustolla julkaistiin muun muassa ohjeita, oppaita, käsikirjoja ja hankkeisiin liittyvää materiaalia. Vuonna 2022 avoimet oppimateriaalit -sivustolla oli yli 950 000 katselukertaa. Eniten käyntejä oli järjestelmiin, tiloihin ja pedagogiikkaan liittyvillä ohjesivustoilla, jotka tavoittivat lukijoita laajasti oman organisaation ulkopuoleltakin. 

Alusta asti tavoitteena oli avoimuus ja Creative Commons -lisensoidut sivut. Tästä huolimatta sisällöntuottajat piilottivat osan sivuista salasanojen taakse tai sivuille lisättiin mediaelementtejä, jotka vaativat korkeakoulun tunnuksilla kirjautumisen. 

Viimeisten vuosien aikana sivuston omat teemat vanhentuivat, WordPressin päivitykset rikkoivat elementtejä ja aiheuttivat ulkoasuun ongelmia. Sivustoilla käytettyjen erilaisten teemojen kirjo ja toiminnallisuudet eivät vastanneet enää tämän päivän vaatimuksia. Myös muut WordPress-alustalla toimivat sivustot kaipasivat uudistamista, joten korkeakoulu päätyi uudistamaan koko WordPress-kokonaisuuden vuoden 2023 aikana. Samalla avoimien oppimateriaalien ja uuden julkaisualustan ylläpito siirrettiin ulkopuoliselle toimijalle.


Oppijalähtöisyyttä ja aitoa avoimuutta 

Uusi avoimet oppimateriaalit -sivusto koostuu ainoastaan oppimateriaalisisällöistä, joka on määritelty seuraavasti: Avoimet oppimateriaalit ovat opetukseen ja oppimiseen kohdennettuja digitaalisia materiaaleja. Avoimet oppimateriaalit voivat esimerkiksi olla osa opintojaksototeutuksia, jatkuvaa oppimista tai niitä voidaan käyttää itseopiskeluun.

Uudesta oppimateriaalisivustosta haluttiin visuaalisesti houkutteleva, selkeä, saavutettava, oppijalähtöinen sekä motivoiva. Vaatimusmäärittelyn mukaisesti sivusto sisältää muun muassa seuraavaa:

    Havainnollisuuden ja oppijalähtöisyyden parantaminen

 • yhtenäinen ulkoasu, eri tason sivut selkeästi erotettavissa ja pedagogisesti suunniteltuna

 • murupolku sivun sijainnin hahmottamiseen

 •  sivuelementteinä muun muassa mitä opin tällä kurssilla -, sitaatti- ja huomiolaatikot

 • edistymisen seurannan työkalu, joka osoittaa oppijalle, missä vaiheessa materiaalia hän on menossa, paljonko käyty läpi sekä paljonko vielä edessä

    Edistyneemmät tekniset ratkaisut

 •  kuvagalleriat yksittäisten kuvien ohella

 •  video- ja podcast-upotukset (esimerkiksi Panopto, YouTube, Vimeo, Soundcloud, Spotify)

 • esitystyökalu (H5P)

 • sivuilla avainsanat ja kategoriat, avainsanat sisällöntuottajan lisättävissä ja kategoriat pääkäyttäjän määritettävissä

 •  tekijä-, lisenssi- ja päivitystiedot

 • sosiaalisen median jakopainikkeet, RSS-syötteet

Uusien oppimateriaalisivujen vaatimuksena on 100 % avoimuus. Julkaistavan sisällön on siis oltava täysin avointa eli kaikkeen materiaaliin on päästävä ilman kirjautumista tai salasanaa. Oppimateriaalien tulee olla lisensoitu avoimesti tai vapautettu yhteiseen käyttöön esimerkiksi Creative Commons -lisenssejä käyttämällä.

Teknisesti uusi avoimet oppimateriaalit -sivusto toteutettiin singlesite-ratkaisuna. Uudet sivut tilataan sivustolta löytyvällä lomakkeella. Sisällöntuottajat ja ylläpitäjät kirjautuvat sivustolle Entra ID:n avulla. Kullakin oppimateriaalisivulla on omat sisällöntuottajat, jotka näkevät vain omat sivunsa ja sen materiaalit. Yhteiset sivupohjat helpottavat yhtenäisen, laadukkaan ja saavutettavan oppimateriaalin tuottamista. Sisällön ylläpitäjät voivat luoda uusia oppimateriaaleja, lisätä uusia sivuja sekä muokata kaikkia sisältöjä.

Tällä hetkellä kuka tahansa korkeakoulun henkilöstöstä voi julkaista avointa oppimateriaalia. Tilausvaiheessa hän sitoutuu tuottamaan määritelmän mukaista avointa oppimateriaalisisältöä sekä kuvailemaan ja linkittämään valmiin oppimateriaalinsa valtakunnalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi).

Seuraavana kehittämisprojektina on julkaisupistekelpoisten avoimien oppimateriaalien tuotantomalli, joka sisältää toimituskuntatyön ja visuaalisen ”leiman”, jolla nämä oppimateriaalit ovat erotettavissa avoimet oppimateriaalit -sivuston muusta sisällöstä.

Esityksessäni näytän uuden avoimet oppimateriaalit -sivustomme ratkaisuja ja toiminnallisuuksia esittelemällä sivustoa käytännössä.