Digipedagogiikka esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnan keskiössä
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Siekkinen Piritta
Ajankohta: 18.4.2024 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Luokanopettajat

Digipedagogiikka esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnan keskiössä
Nerg-Öhman Satu Varhaiskasvatuksen asiantuntija  at Espoon Kaupunki


Hokkanen Marja , Projektikoordinaattori
Espoon Kaupunki

Nerg-Öhman Satu , Oppimisteknologian pedagoginen asiantuntija
Espoon Kaupunki

Tule kuuntelemaan ja inspiroitumaan uuden aineisto- ja työkalupakin äärelle – kurkataan yhdessä, mitä ideoita on käytettävissä suoraan esi- ja alkuopetuksen digiyhteistyön arkeen! 

Aineisto ja- työkalupakista löytyy sellaisenaan käytettäviä yksinkertaisia toimintaideoita sekä esiopetukseen, alkuopetukseen, että yhteistyöhän eri-ikäisten lasten kanssa. Kurkataan esi- ja alkuopetuksen ideasivuja. Esitämme ideasivuilta omia suosikkejamme ja miten olemme hyödyntäneet niitä arjessa.  

Kerromme myös lyhyesti, mitä haasteita voi tulla vastaan, kun esiopetusta toteutetaan suurikokoisessa kunnassa yhteistyössä ja monen eri toiminnan järjestäjän kanssa (laitevalinnat, pilvipalvelut, etähallinta jne.) 

Kaikki aineistopankin ideat pohjautuvat opetussuunnitelmiin ja kansallisiin digitaalisiin osaamiskuvauksiin. 

Esiopetuksessa aineisto on kaksijakoinen – toisaalta ohjataan henkilökuntaan hyvään digipedagogiseen toimintaan ja toisaalta annetaan helppoja ideoita, jolla voidaan ottaa digi osaksi esiopetuksen arkea.  

Alkuopetuksessa aineisto on jaoteltu vuosiluokittain, oppiaineittain ja tavoiteperustaisesti.  

Eri ikäisten lasten yhteistoiminta on ollut tärkeä näkökulma ”digitaalinen osaaminen Espoossa” -sivustoa luotaessa. Digitalinen osaaminen Espoossa -sivusto toimii esi- ja perusopetuksen opettajille työkalupakkina yhteistyön sisältöjä suunniteltaessa.
  

Yhteistyöideat voidaan johtaa  

  1.  1. opetussuunnitelmien ja digitaalisen osaamiskuvauksista johdettujen tekstien pohjalta 

  1.  2. käyttää tai tuunata jo testattuja ja hyväksi havaittuja ideoita pohjasivuilta 

  1.  3. tai valita yhteistoimintaan soveltuvia sisältöjä testattujen käytännön ideoiden pohjalta.
     

Luotu aineisto- ja työkalupakki on avoin kansallisesti ja on hyödynnettävissä ympäri Suomen. 

Digitaalinen osaaminen Espoossa –sivuston esi- ja alkuopetuksen (työkalupakki) on luotu opetussuunnitelmien ja digitaalisen osaamisen kuvausten pohjalta osana opetushallituksen rahoittamaa Digipudokkuudelle stop! Vahvaan digipysyvyyteen Espoon esi- ja perusopetuksessa -hanketta. Sivusto on hyödynnettävissä valtakunnallisesti kaikille.