Digimajakka - suunnannäyttäjä Uusiin lukutaitoihin
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Siekkinen Piritta
Ajankohta: 18.4.2024 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Luokanopettajat
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Peruskoulun aineenopettajat

Somersalmi Ninja Suunnittelija  at Kirkkonummen kunta


Somersalmi Ninja , Suunnittelija
Kirkkonummen kunta

Esityksen sisältönä on esitellä vuonna 2023 Kirkkonummella Uudet lukutaidot -hankkeessa tuotettua Digimajakka -nettisivun sisältöä ja rakennetta sekä kertoa työskentelyprosessin vaiheista ja jalkauttamisen käytännöistä. https://sites.google.com/edu.kirkkonummi.fi/ulappa/ulappa/digimajakka 

Työskentelyssä on käytetty palvelumuotoilun menetelmiä. Lähtökohtana oli eräänlainen arkkityyppi sellaisesta opettajasta, joka kokee tvt:n käytön opetuksessa vaikeana ja ehkä pelottavanakin. Kirkkonummen TVT OPS:aa tarkasteltiin kriittisesti tämän opettajan näkökulmasta ja selkiytettiin OPS:n sisältöä huomioiden sekä uudet osaamisen kuvaukset että tämän opettajan lähtökohdat opettaa näitä aiheita. OPS päivitettiin ja sen pohjalta lähdettiin rakentamaan nettisivua opetuksen tueksi. Digimajakan suunnittelijana on toiminut opettaja, joka tunnistaa olevansa osittain kohderyhmää. Juuri tämä tekee Digimajakasta työvälineen, joka on helposti otettavissa haltuun ja käyttöön. Digimajakka on opettajalta opettajille ja hankkeessa tuotettuna se on avoin kaikille (avointen oppimateriaalien kirjasto).

Ajatuksena on ollut luoda sivusto, joka toimii konkreettisena työvälineenä opettajien arjessa ja madaltaa kynnystä digitaalisten välineiden  ja sisältöjen käyttöön opetuksessa. Sisältö on jaettu oman OPS:n mukaisesti ensin vuosiluokittain ja sitten vielä OPS:n alaotsikoiden mukaan. Jokainen sisältö on oma diaesityksensä, jonka opettaja voi hyödyntää luokassa sellaisenaan. Jokainen diaesitys alkaa koosteella, jossa viitataan OPS:n kohtaan, johon ko. sisältö vastaa. Lisäksi diassa on aika-arvio, tarvittavat välineet ja mahdolliset muut huomiot, esimerkiksi ehdotus, minkä sisällön yhteydessä tämän tvt-taidon voi ottaa haltuun (esim. kuvankäsittelytehtävä historiassa silloin, kun medialukutaidossa käsitellään kuvamanipulaatiota). Diaesityksissä on mukana kuvatuki, joka ohjaa opettajaa ja oppilasta askel askeleelta.

Sivuilla on lisäksi kaksi interaktiivista "julistetta" linkkeineen ja toistaiseksi ilmestyvä "Viikon vinkki", joka esittelee jonkin pienen digitaidon joka viikko. Nämä ja muut diasarjat iteroituvat vielä vuosiluokkakokonaisuuksien lisäksi työkalupankiksi, joka ei ole sidottu OPS:aan vaan toimii enemmän hakukirjastona.

Projektin jalkauttamisvaiheessa sivua on esitelty opettajille sekä kouluissa paikan päällä YS-ajalla että teamsin välityksellä. Lisäksi teamsissa on tarjottu Digivartteja, joissa esitellään jokin pieni digitaito kerrallaan, esim. syventävän lukuohjelman käyttäminen. Lisäksi jalkauttamisvaiheessa on tarjottu suunnittelijan lisäresurssia luokkaan samanaikaisopetuksena.