Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
AI-tutorbotti oppimisen ja opetuksen tukena
Tekoäly Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Opiskelijat ja tutkijat

Immeli-Vänskä Kati Projektipäällikkö  at Helsingin kaupunki


Immeli-Vänskä Kati , Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki

Vihma Lauri , ICT-asiantuntija
Helsingin kaupunki

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus hyvään oppimiseen! Olemme halunneet edistää yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia kehittämällä generatiivista tekoälyä hyödyntävää keskustelubottia. AI-tutorbotti toimii niin oppijoiden kuin opettajien henkilökohtaisena avustajana ja tukijana oppimisen eri vaiheissa.

AI-tutorbottia on opetettu muiden muassa eri oppiaineiden avoimilla oppimateriaaleilla ja opetussuunnitelmilla. Se toimii omassa tietoturvallisessa pilviympäristössämme ja on integroitu digitaalisiin oppimisympäristöihimme.

AI-tutorbotti koostuu eri toiminnallisuuksista:

  • AI-tutorbotilla on kyky tukea oppijoiden yksiköllistä oppimista esim. ohjaamalla oikean tiedon äärelle, auttamalla lukemisessa ja kirjoittamisessa, helpottamalla tekstejä ja kääntämällä niitä oppijan omalle äidinkielelle. AI-tutorbotti voi selvittää oppijan kiinnostuksen kohteita ja kannustaa opiskeluun.
  • AI-tutorbotti voi avustaa opettajia opetuskokonaisuuksien suunnittelussa tai opetusmateriaalin ja oppimistehtävien valmistelussa. AI-tutorbotti voi tukea myös palautteen antamisessa oppijoille.
  • AI-tutorbotti voi myös avata huoltajille opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöjä, mm. kääntäen niitä huoltajien omille kielille. Näin AI-tutorbotti auttaa huoltajia tukemaan lastensa oppimista.
AI-tutorbottia ja sen käyttöä on kehitetty yhdessä henkilöstömme ja oppijoidemme kanssa. Olemme saaneet kokemuksia ja oppeja AI-tutorbotin kyvykkyydestä ja pedagogisesta soveltuvuudesta sekä ymmärrystä sen ohjaamisesta (promptaamisesta). Olemme myös kasvattaneet ymmärrystämme AI-tutorbotin käytön kustannuksista.

Tervetuloa kuulemaan käytännön esimerkkejä AI-tutorbotin hyödyntämisestä Tulevaisuuden oppimista: AI-tutorbotti mukana verkko-opintojaksoilla -käytännön esimerkkejä perjantaina 19.4.2024 klo 12.45 - 13.15, esityssali 21.