Strategiasta käytäntöön -kuinka robotiikanopetuksesta tuli koko kunnan juttu
Hyvät käytänteet Robotiikka
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Mika Setälä
Ajankohta: 20.4.2023 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)

Strategiasta käytäntöön -kuinka robotiikanopetuksesta tuli koko kunnan juttu
Viitanen Reetta Robotiikan opetuksen erityisasiantuntija  at Riihimäen kaupunki


Utriainen Elisa , Robotiikkakoulutuksen erityisasiantuntija
Riihimäen kaupunki

Viitanen Reetta , Robotiikan opetuksen erityisasiantuntija
Riihimäen kaupunki

Kunnassamme on kehitetty kaupunkistrategian innoittamana robotiikan opetusta jo usean vuoden ajan. Opetuksen kehittäminen ei siis jäänytkään hankkeen mittaiseksi  tähdenlennoksi, vaan saimme luotua opetussuunnitelmallisen jatkumon varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, sekä vietyä robotiikan keskeiseksi osaksi kaupunkistrategiaa. Tässä esityksessä kerromme kuinka opetussuunnitelmapohjainen ja strategiaan nojaava kehittämistyö on toteutettu, millaisin askelein opetuksen kehittäminen on eri kouluasteilla edennyt ja mitä matkan varrella on opittu. Esittelyssä ovat niin strategiset valinnat, resurssit kuin hyviksi todetut käytänteetkin. Aihetta käsitellään niin opetuksen hallinnon kuin koulun ja opettajankin näkökulmasta. 

Esityksen pohjalta haluamme myös herättää keskustelua ja rohkaista muitakin kuntia löytämään omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan niitä laajasti.