Osaamissuunnittelua datan avulla
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Laakso Matleena
Ajankohta: 21.4.2023 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Osaamissuunnittelua datan avulla
Passi-Rauste Anu CMO  at Headai anu.passi-rauste@headai.com +358405081130


Ketamo Harri , Founder
Headai
harri.ketamo@headai.com +358 50 5285006

Passi-Rauste Anu Anu , CMO
Headai
anu.passi-rauste@headai.com +358405081130

Osaamista kuvaava tieto, osaamisdata, on nousemassa yhdeksi keskeiseksi tekijäksi, kun koulutusjärjestelmän ja yritysten osaamistarpeiden ennakointikykyä kehitetäänTekoälyanalyysi pystyy heijastamaan isoista datamassoista esiin osaamisdatan eri näkymiä ja älykkään analytiikan avulla voidaanlinkittää avoimet dataläheet osaamis- ja koulutussuunnittelun tueksi


Tässä sessiossa tarkastellaan tekoälyn luomien osaamiskarttojen avulla sitä, miten korkeakoulun/oppilaitoksen opetussuunnitelma vastaa tunnistettuihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin - tutustutaan kognitiiviseen tekstianalytiikkaan ja osaamistarveanalyyseihin käytännössä. 

Session tavoitteena on perehtyä datan ja analytiikan mahdollisuuksiin opetuksen kehittämisessä, ennakoinnissa ja jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan kehittämisessä. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa tietämystä datasta tai analytiikasta - olennaista on avoin ja utelias mieli, kiinnostus tutustua uuteen.