Moodlen oppimisanalytiikka tukena opiskelijan ja ohjaajan dialogissa
Analytiikka Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Ari Korhonen
Ajankohta: 20.4.2023 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)

Moodlen oppimisanalytiikka tukena opiskelijan ja ohjaajan dialogissa
Mäkelä Matti Suunnittelija, opetusteknologiat  at Mäkelä Matti


Laapio Isto , Myyntipäällikkö
Mediamaisteri Oy

Muurimäki Riikka , Suunnittelija, opetusteknologiat
SeAMK

Mäkelä Matti , Suunnittelija, opetusteknologiat
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijahallintajärjestelmän (esim. Peppi) kautta on mahdollista seurata opiskelijan ja opiskelijaryhmien etenemistä opintojaksojen eri toteutuksilla. Merkintä järjestelmään tehdään yleensä kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun opiskelija saa opintojaksosta loppuarvosanan. Opiskelijan edistymistä olisi tarve seurata myös reaaliajassa.

Opintojen siirtyessä yhtä enemmän verkkoon sekä koronan vaikutuksesta opiskelijoiden hyvinvointi on kuitenkin tutkimustenkin mukaan heikentynyt. Opiskelijat tuntevat jäävänsä yksin etäopiskelun lisääntyessä, eivätkä he välttämättä saa suoritettua itsenäisesti tehtäviä opintoja suunnitellusti.

Oppimisympäristöjen analytiikkaa voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tähän on tarjolla esimerkiksi Moodleen räätälöity raportointityökalu. Se mahdollistaa opiskelijoiden edistymisen seurannan verkko-oppimisympäristössä (Moodle) jopa tehtävätasolla.

Tässä esityksessä kerromme, kuinka olemme OHKE-hankkeessa yhdessä Jamkin, SeAMKin ja Mediamaisterin kanssa kehittäneet Moodlen mRaportointia palvelemaan ohjaajan ja opiskelijan dialogia. Opiskelijoiden on ollut mahdollista seurata raportteja omien suorituksiensa osalta jo aiemmin (Moodle Omat suoritukseni -raportti). Tehdyn räätälöintityön myötä nyt myös ohjaaja pääsee näkemään näitä raportteja yksittäisten opiskelijoiden lisäksi myös opiskelijaryhmittäin.

Toimiakseen dialogin välineenä tai seurantatyökaluna, Moodle-kursseilla on oltava käytössä suoritusten seuranta, seurattavia aktiviteetteja ja niille määritellyt suoritusehdot. Lisäksi dialogia tukevat Edistymisen seuranta -lohko ja kuvaus kurssin etenemisestä esim. aikajanan muodossa. Nyt kehitetyn ratkaisun myötä ohjaajalla on lukuoikeus yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän raportteihin Moodlessa.

Tämä uusi ohjaajan rooli ja raportointimalli on kokonaisuus, jollaista ei ole tietääksemme toteutettu aikaisemmin. Samalla kun tämä uudistettu kokonaisuus tukee opiskelijan ja ohjaajan välistä dialogia reaaliaikaisesti, se soveltuu myös opiskelijaryhmien kokonaisedistymisen seurantaan, tukee opiskelijahyvinvointia ja toimii myös itsenäisenä työkaluna opiskelijalle sekä ohjaajalle.

Olemme pilotoineet kokonaisuutta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sekä ottaneet sen käyttöön syksyllä 2022. Palautteet ovat olleet pääosin positiivisia, joskin haasteena on vielä oikeiden asetusten määrittely jokaiselle Moodle-kurssille. Tämä vaatii kokonaisvaltaista prosessien yhtenäistämistä, Moodle-mallipohjia sekä ohjeistusta. Jatkamme vielä raportoinnin yhteenvetonäkymien kehittämistä, jotta raportit palvelevat tarkoitustaan entistä paremmin.

Toteuttamamme kokonaisuus on monistettavissa myös muille oppimisalustoille. Erityisen hyvin se on vietävissä toiseen Moodle-alustaan, sillä kyseessä on nimenomaan Moodlen lisäosana saatavan raportointityökalun jatkokehitys.