Malliluokan merkitys uuden koulurakennuksen suunnitteluprojektissa
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 20.4.2023 17.15 - 17.45 (30 minuuttia)

Valanne Jenni pedagoginen tvt-asiantuntija  at Valanne Jenni


Palviainen Ville-Veikko , AV-konsultti
Akukon Oy

Valanne Jenni , pedagoginen tvt-asiantuntija
Rauman kaupunki

Virtanen Antti , apulaisrehtori
Rauman kaupunki

Raumalla rakenteilla olevaan Karin kampuksen IT-ratkaisuja suunniteltaessa rakennettiin malliluokka, jossa päästiin testaamaan ympäristön toimivuutta jo ennen rakennuksen valmistumista. Haasteena oli löytää sellaiset välineet, jotka toimivat moitteettomasti sekä Chrome, Windows että iOS -ympäristössä. Esityksessä keskitytään malliluokasta saatuihin tuloksiin, niiden antamaan hyötyyn kyseessä olevan rakennusprojektin näkökulmasta ja siihen, miten tätä prosessia voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.