Malliluokan merkitys uuden koulurakennuksen suunnitteluprojektissa
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 20.4.2023 17.15 - 17.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Valanne Jenni pedagoginen tvt-asiantuntija  at Rauman kaupunki jenni.valanne@rauma.fi 0444863997


Palviainen Ville-Veikko , AV-konsultti
Akukon Oy
ville-veikko.palviainen@akukon.com 0442377490

Valanne Jenni , pedagoginen tvt-asiantuntija
Rauman kaupunki
jenni.valanne@rauma.fi 0444863997

Virtanen Antti , apulaisrehtori
Rauman kaupunki
antti.virtanen@rauma.fi 0444863585

Raumalla rakenteilla olevaan Karin kampuksen IT-ratkaisuja suunniteltaessa rakennettiin malliluokka, jossa päästiin testaamaan ympäristön toimivuutta jo ennen rakennuksen valmistumista. Haasteena oli löytää sellaiset välineet, jotka toimivat moitteettomasti sekä Chrome, Windows että iOS -ympäristössä. Esityksessä keskitytään malliluokasta saatuihin tuloksiin, niiden antamaan hyötyyn kyseessä olevan rakennusprojektin näkökulmasta ja siihen, miten tätä prosessia voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.