Malliluokan merkitys uuden koulurakennuksen suunnitteluprojektissa
Education technology Good practices Learning environments
Location: Esityssali 13 -
Chairperson: Pekka Ollikainen
Time: 4/20/23, 5:15 PM - 5:45 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Valanne Jenni pedagoginen tvt-asiantuntija  at Rauman kaupunki jenni.valanne@rauma.fi 0444863997


Palviainen Ville-Veikko , AV-konsultti
Akukon Oy
ville-veikko.palviainen@akukon.com 0442377490

Valanne Jenni , pedagoginen tvt-asiantuntija
Rauman kaupunki
jenni.valanne@rauma.fi 0444863997

Virtanen Antti , apulaisrehtori
Rauman kaupunki
antti.virtanen@rauma.fi 0444863585

Raumalla rakenteilla olevaan Karin kampuksen IT-ratkaisuja suunniteltaessa rakennettiin malliluokka, jossa päästiin testaamaan ympäristön toimivuutta jo ennen rakennuksen valmistumista. Haasteena oli löytää sellaiset välineet, jotka toimivat moitteettomasti sekä Chrome, Windows että iOS -ympäristössä. Esityksessä keskitytään malliluokasta saatuihin tuloksiin, niiden antamaan hyötyyn kyseessä olevan rakennusprojektin näkökulmasta ja siihen, miten tätä prosessia voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.