Tehdään yhdessä!
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 23 -
Ajankohta: 7.10.2022 12.00 - 13.15 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Tehdään yhdessä!
Sälevä Sari Opettaja  at Oulun kaupunki sari.saleva@eduouka.fi 0505352071


Sälevä Sari Opettaja  at Oulun kaupunki sari.saleva@eduouka.fi 0505352071

Vimpari Heikki opettaja  at Oulun kaupunki heikki.vimpari@eduouka.fi 0504620680

Toiminnallisessa työpajassa tutustutaan STEAM-koulujen maker-tilojen toimintaan ja osallistutaan prototyypin suunnitteluun ja valmistamiseen.

Oulun STEAM-kouluissa käytetään STEAM-opinpolkua monialaisten opintokokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kouluilla on yhteinen näkemys STEAM-opetuksesta, mutta kaikki koulut ovat luoneet siitä ainutlaatuista omalle koululle sopivaa toimintaa. Koulut ovat profiloituneet muun muassa kierrätykseen ja tuunaamiseen, koodaamiseen ja ohjelmointiin, tuotesuunnitteluun, tuotteiden valmistamiseen myyntiin ja yrittäjyyteen.

Useassa koulussa on monipuolisia ja persoonallisia STEAM-oppimiseen tarkoitettuja tiloja, joita kutsutaan Makerspace-tiloiksi. Koulut ovat nimenneet tilat oman koulun toimintaa sopiviksi. Tilat on nimetty persoonallisesti oppilaiden kanssa esimerkiksi Värkkäämö, Ähräämössä, Koklaamo ja Tuunamo. Tiloissa on tarjolla muun muassa askartelumateriaalia, digitaalisen valmistamisen välineitä ja koodaukseen sopivaa välineistöä. Makerspacen toimintakulttuuriin kuuluu yhdessä opettelu, välineistön, taitojen ja projektien jakaminen ja kehittäminen. Makerspacessa aherretaan ennakkoluulottomasti kokeillen ja testaten. Useimmiten siellä syntyy jonkin tuotteen prototyyppi, joka on tuotteen kokeiluversio. Sitä parannetaan ja kehitetään lopulliseksi tuotteeksi yhdessä.

(Liitteenä on linkki yhden STEAM-koulun esittelyvideoon. )