Perusopetuksen yhteisöllistä ohjelmointioppimista (eNorssi/FCLab)
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Robotiikka
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Kimmo Koskinen
Ajankohta: 6.10.2022 14.15 - 14.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Perusopetuksen yhteisöllistä ohjelmointioppimista (eNorssi/FCLab)
Ervelius Perttu Opettaja  at Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu perttu.ervelius@helsinki.fi 0505292021


Ervelius Perttu Opettaja  at Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu perttu.ervelius@helsinki.fi 0505292021

Lonka Jenna Opettaja  at Rauman normaalikoulu jkklon@utu.fi

Maskonen Terhi Opettaja  at Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu terhi.maskonen@helsinki.fi

Nyberg Kalle Opettaja  at Rauman normaalikoulu kaanyb@utu.fi

Ståhlberg Juha Opettaja  at Rauman normaalikoulu jupest@utu.fi

Syrjänen Petteri Opettaja  at Rauman normaalikoulu petteri.k.syrjanen@utu.fi

Esityksessä paneudumme kahteen yhteiskehitettyyn ja pilotoituun malliin, joissa tausta-ajatuksena on yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen kautta tuoda yhtenäisen peruskoulun hengen mukaisesti ohjelmointioppiminen oppilaita ja henkilökuntaa osallistavaksi ja yhdistäväksi toiminnaksi, joka tarjoaa malleja OPS:n laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

CASE 1: Kaikki koodaa - koko koulun yhteinen digiviikko

Koulun yhteisen digiviikon perustana on koko koulun henkilöstön ja oppilaskunnan osallistaminen ja yhteisen hyvän rakentaminen.Digiviikko syntyy koko koulun  yhteisen ideoinnin pohjalta. Se vastaa tarpeeseen rakentaa yhdenvertainen digiosaamisen jatkumo alkuopetuksesta yläluokille. Digiviikon suunnittelussa on hyödynnetty myös “Uudet lukutaidot” -kehittämishankkeen tavoitteita.   


CASE 2: Yhdessä koodin oppimista - Seiskojen ja tokaluokkalaisten yhteisoppimista ohjelmoinnista

Oppilaat suunnittelivat, harjoittelivat ja toteuttivat ohjelmointioppimistunnit toiselle luokka-asteelle (tokaluokkalaiset seiskoille ja seiskat sitten tokaluokkalaisille). Suunnitelman tuloksena oppilaat tuottivat oppitunnin, jonka alkuun kuului laitteen esittelyä ja sitten erilaisia haasteita, joiden suorittamisessa järjestävän luokan oppilaat toimivat ohjaajina ja vinkkien antajina.  Tokaluokkalaisten suunnitelmassa ohjelmointiin Indi-robottia ja seiskat suorittivat sillä haasteita ja seiskojen suunnittelemalla ohjelmointitunnilla käytettiin Micro:bit-laitteita.

Luokka-asterajojen ylittäminen, sisältöihin vaikuttamismahdollisuus ja laaja-alaiseen osaamiseen keskittyminen olivat oppilaille ja henkilökunnalle motivoivaa ja innostavaa ja esityksessä kuvaamme kuinka toimintaa ohjattiin, miten toteutukset sujuivat ja millaisiin haasteisiin päädyttiin.