Ohjelmistotestauksen opetuksen kokemuksia fantasiatarinan avulla
Ohjelmistotestauksen opetuksen kokemuksia fantasiatarinan avulla
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Teemu Leinonen
Ajankohta: 6.10.2022 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Ohjelmistotestauksen opetuksen kokemuksia fantasiatarinan avulla
Kakkonen Kari Kirjailija  at Dragons Out Oy kari.kakkonen@dragonsout.com +358405239004


Kakkonen Kari Kirjailija  at Dragons Out Oy kari.kakkonen@dragonsout.com 0405239004

Esitysdiat 

Tässä esityksessä kootaan kokemuksia, miten lapset oppivat ohjelmistotestausta fantasiatarinoiden avulla. Esitys syventää aiemmassa ITK-konferenssissa ollutta esitystä.

Olen julkaissut Dragons Out! fantasiakirjan, joka tutustuttaa lapsia ohjelmistotestaukseen. Sekä suomeksi että englanniksi julkaistu kirja on saanut aikaa kansainvälisen liikehdinnän kertoa ohjelmistotestauksesta lapsille, jo lähes vakiintuneen koodauksen opetuksen ohella. Nuoria lukijoita kiinnostaa eri oppimistapojen yhdistäminen. Yhdistämällä kuuntelemista, tekemistä, piirtämistä jne. saadaan kaikki aistit peliin. Tarinankerronta vie oppimista kiehtovasti eteenpäin! Kirjasta ovat käynnissä käännökset ranskaksi, puolaksi, unkariksi, saksaksi ja kiinaksi https://www.dragonsout.com/p/test1.html

Kirjan lisäksi opettajille on käytössä maksuton tukimateriaali, käytännössä 2 tunnin mittainen oppitunti, jossa myös fantasia-analogioilla avataan ohjelmistotestauksen aihepiiriä sekä TVT-tietoja laajemminkin. Esitys on tällä hetkellä saatavissa jo suomeksi ja englanniksi sekä espanjaksi, georgiaksi, hollanniksi, kreikaksi, italiaksi, ranskaksi, kiinaksi, puolaksi, saksaksi, tsekiksi, turkiksi, unkariksi, venäjäksi, vietnamiksi. Esitys on pian myös arabiaksi, norjaksi, ruotsiksi, serbiaksi, slovakiaksi ja tanskaksi. Esitys on saanut aikaan suunnatonta innokkuutta opettaja- ja testauspiireissä ympäri maailmaa. Se toimii täysin itsenäisenä oppimisen muotona, mitä on käytetty matematiikan, äidinkielen, ohjelmoinnin, robotiikan, luonnontieteiden ja kuvaamataidon tunneilla, usein ilmiöoppimisen yhteydessä. https://www.dragonsout.com/p/presentation-for-teachers.html

Esitykseni pääosa (90%) kertoo ohjelmistotestauksen monimuotoisesta oppimisesta käyttäen esimerkkinä sekä kirjan että tukimateriaalin harjoituksia ja niistä saatuja oppeja suomalaisista kouluista. 60 koulua sai TVT-alalta lahjoituksina Dragons Out! kirjoja sekä luonnollisesti maksuttomat tukimateriaalit. Olen kerännyt näiltä opettajilta ja heidän luokiltaan kokemuksia sekä pitänyt itse online-oppitunteja heidän oppilailleen vierailevan opettajan roolissa. Kerron niistä oppimistavoista, joilla lapset oppivat ohjelmistotestausta.

Sekä MAOL että MAL tukivat tätä hankettani tuoda ohjelmistotestaus mukaan suomalaisten koulujen oppimisrepertuaariin ja olen kiitollinen heille molemmille tästä tuesta, kuten myös lukuisille TVT-alan yhdistyksille ja yrityksille.

Kirja on uraauurtava lähestymistapa ohjelmistotestauksen opettamiseen lapsille. Se on samalla kertaa sekä täysiverinen fantasiatarina, että ohjelmistotestauksen tieto- ja harjoituskirja, niin koteihin ja kouluihin.

Yhteiskunta tarvitsee tietotekniikan ja testauksen taitoja. Sekä ohjelmointi- että testaustaitojen puute on jatkuvasti läsnä työmarkkinoilla. Puute pahenee, kun yhteiskunnassamme on yhä enemmän ohjelmistoja. Tarvitsemme yhä enemmän ohjelmoijia ja testaajia. Ohjelmistoja on testattava! Meidän on kerrottava lapsille ohjelmistojen testauksen upeudesta.